Mein Sport

Lad dine elever søge informationer om en sportsgren efter eget valg og præsentere elektronisk.

Formål

Skiløber

Eleverne skal udvikle deres færdigheder indenfor læsning og lytning gennem arbejdet med at søge informationer på internettet og lytte til interview med sportsudøvere.

Eleverne skal derpå udbygge deres kompetencer ift. at arbejde med informationssøgning og med at formidle på tysk fx i Padlet. 

Forløbet er tiltænkt andet halvår af 7. klasse. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Ca. 5 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Mein Sport - Planlægning

Svømning
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at lytte efter hovedindhold (vejledende mål)
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Læsning (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle tekster inden for nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at læse efter hovedindhold (vejledende mål)
Tekster og medier (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan arbejde med information i enkle tekster og billeder (vejledende mål)
Eleven har viden om tekstopbygning og informationssøgning på tysk (vejledende mål)