Mekanik og relativitetsteori

Her kan man finde inspiration til emnerne mekanik (herunder gravitation) og relativitetsteori.

Læreplanerne om mekanik

I vejledningen til B-niveau står bl.a.:

Kinematikken kan behandles ud fra konkrete eksempler på bevægelse (...) gennem inddragelse af moderne udstyr til dataopsamling. Det anbefales, at den teoretiske del af kinematikken knyttes til elevernes kendskab til differential- og integralregning (...)

Anvendelse af virtuelle eksperimenter og simuleringsprogrammer kan med fordel indgå, så forståelsen af det fysiske system ikke overskygges af matematiske og numeriske problemer.

Viden om

cykelstabilitet-jones.jpg

Fysik og cykling

På denne side kan man læse om fysik og cykling, herunder om Tour de France set fra et fysikperspektiv. Hvorfor er det egentlig at man kan holde balancen lettere på en cykel i fart, og hvad er den fysiske forklaring på hvordan man drejer? Hvordan er det egentlig med energiforbruget for en cykelrytter under Tour de France? De nedenstående artikler giver svar på mange af disse spørgsmål.
parabelbane.jpg

Det skrå kast

Ideer og inspiration til emnet det skrå kast, herunder raketter og skråt kast med luftmodstand.
aerodynamik-vinge.jpg

Fysik og flyvning

Hvorfor kan en flyver flyve? Hvilke fysiske principper ligger bag og hvorfor er vinger fx formgivet som de er. Aerodynamik, lift, simulatorer: De nedenstående link og artikler giver de fleste af svarene.
ol1908-roning.jpg

Fysik i bevægelse

Om fysikken bag bl.a. løb, svømning og roning. Inspiration til forløb og eventuelt studieretningsprojekter.
rutschebane.jpg

Rutschebanefysik

Rutschebaner illustrerer mange af de centrale begreber i mekanikken - på en underholdende måde. Man kan anvende simulatorerne på alle niveauer; Kvalitativt som illustration af energibevarelse på C-niveau og med stigende beregningsdybde frem til fx studieretningsprojekter, hvor der udføres detaljerede beregninger og målinger med accelerometre.
fodboldfluid.jpg

Fysik og fodbold

Denne side beskriver fodbold ud fra en fysisk synsvinkel: Hvor hårdt kan man skyde til en fodbold, boldens bevægelse i luften, skru af bolden m.m. Et undervisningsforløb med udgangspunkt i fysik og fodbold er angivet.
relativitetsteori

Relativitetsteori

Inspiration til undervisningen i relativitetsteori.
Internationale rumstation
© NASA/Public Domain

Dansk astronaut i rummet

Inspiration til undervisningen i forbindelse med den danske astronaut Andreas Mogensens tur til den internationale rumstation i september 2015.
GPS satellit

GPS - Global Positioning System

Alle ved hvordan GPS fungerer i praksis. Færre ved, at det er nødvendigt med relativitetsteori for at få det til at virke.
Gravitationsbølge
© Public Domain

Gravitationsbølger

Detektionen af de gravitationsbølger, der udsendes, når to sorte huller kolliderer, bekræfter en grundlæggende forudsigelse fra Einsteins generelle relativitetsteori.

Digitale værtøjer og ressourcer

Mekanik algodoo

Algodoo - virtuel mekanik

En fantastisk simulator til mekanik. Meget velegnet til træning af elevernes mekanikforståelse på en kreativ og sjov måde.
motionmountain.png

Fysik - Bøger - Motion Mountain

En næsten 1100 sider stor digital lærebog i moderne fysik. Der er mange tankefulde vinkler og forklaringer uden alt for mange formler. Hvilken effekt kan bevægelse have? Er levitation mulig? Hvad er bevægelse? Hvorfor eksisterer bevægelse? Hvor stor er den maksimale kraft i naturen? Hvad betyder "kvantum"? Er det tomme rum tomt? Hvilke fysiske problemer er stadig uløste? Det hele er præsenteret på en underholdende, udfordrende og anderledes måde.
flyvendecirkusfysik.jpg

The Flying Circus of Physics

"The Flying Circus of Physics" er en af de morsomste fysikbøger, der findes. Den tager udgangspunkt i alverdens hverdagsfænomener og giver kvalitativt korrekte fysiske forklaringer af disse. En guldgrube for enhver fysiklærer, der står over for en spørgelysten klasse. Det ledsagende websted er et overordentligt fyldigt supplement til 2. udgave af bogen.
Luftmodstand

Lodret fald med luftmodstand løst ved hjælp af regneark

De fleste elever har et fra folkeskolen et godt kendskab til regneark, her eksemplificeret med Excel. Disse digitale kompetencer kan man med fordel trække på og udbygge i fysikundervisningen til at undersøge problemstillinger, der kræver numerisk løsning.
Forskel på præcision og nøjagtighed

Analyse af måledata II

Introduktion til usikkerhedsberegninger og grafisk repræsentation af usikkerheder i fx LoggerPro eller Excel.

Eksperimenter

Luftpudebane

Øvelsesvejledninger til mekanikforsøg

Erik Vestergaard har lavet en række fine øvelsesvejledninger til fysikforsøg i gymnasiet. Her er de forsøg til A-, B- og C-niveau, der omhandler mekanik.
trækop-bil
© Michael Brix Pedersen

Måling på trækop-bil

Formål: At forstå begreber fra kinematik og mekanik som fart,acceleration, kinetisk energi, effekt, kraft m.m. ved hjælp af måling på en simpel trækop-bil.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png