Mellemledere skal handle på erhvervsskolerne V/ Jan Rohwedder

”Hvorfor gør ledere ikke det, de godt véd de bør gøre – og hvilke konsekvenser har det?” Sådan indledte lektor ved Erhvervsakademi Aarhus | Business Academy Aarhus, Jan Rohwedder sit oplæg om leders handlingskapacitet til LIPs Midtvejskonference. I sit oplæg kommer Jan med forklaringer og konkrete eksempler på, hvilke årsager, der ligger til grund for leders manglende evne til at handle. Til sidst kommer han med tips til, hvad den enkelte leder samt kollegaer og chefer kan gøre for at fremme leders handlingskapacitet.

Oplægget blev givet på midtvejskonferencen i regi af LIP d. 31. oktober 2018. Temaet var ”Mellemledelse, sammenhæng og handlekraft på erhvervsskolerne”

 

 

Emneord