Mennesket og andre dyr

Her finder du et forløb om de meget lange linjer i menneskets historie.
3631_.jpg

Omfang

Her er et forslag til et undervisningsforløb om menneskets grundvilkår set gennem de meget lange linjer i menneskets historie. Forløbet varer ca. 12 timer.

Introduktion

Når en gennemgang strækker sig over så lange perioder, kan man ikke undgå at give køb på noget kontekstualisering, og man kan argumentere for, at denne afgivelse af nuancer til fordel for lange tidsperspektiver giver bedst mening i  forbindelse med emner, der omhandler menneskets grundvilkår. Her kunne man oplagt vælge menneskets  forhold til naturen, men både for at indsnævre emnet lidt og fordi jeg mener at min case giver mulighed for at inddrage mange spændende aspekter, har jeg i stedet valgt menneskets forhold til andre dyr som omdrejningspunkt for casen. 

Formål

Faglige mål fra læreplanen - eleverne skal kunne:

  • redegøre for væsentlige idéhistoriske og teknologihistoriske udviklingslinjer og begivenheder fra oldtiden til i dag
  • analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds‐ og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk  innovation, herunder vekselvirkning med naturen
  • diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

Sådan gør du

Se forløbsbeskrivelsen øverst til højre under relaterede filer.

1-2 lektion: Mennesket: Et særligt dyr

3-4 lektion: Jagt

5-6 lektion: Landbrug

7-8 lektion: Dyret som produktionsenhed

9-10 lektion: Dyret som idyl og ideal

11-12 lektion: Dyret i dag

Afslutning og opfølgning

Eleverne skal undersøge sprog‐og billedbrug samt problemstillinger i forskellige  cases:  

  • Kontroversen omkring Giraffen Marius
  • Zoologiske haver – herunder det forhold at vi bekymrer os om dyrenes forhold i  dyreparkerne, men at der samtidig sælges industrielt producerede hotdogs og hamburgers  på spisesteder i parkerne
  • Fremstillinger af dyr i børnebøger film (både som stereotype mennesker i dyreskikkelse  og som idylliserede landbrugs‐ eller vilde dyr)
  • Reklamer – idylliske dyrebilleder på industrielle animalske produkter
  • Fasanjagt og put'n'take
  • Mads og monopolet: Må man spise katten Preben? Der lyttes til programmet og debatten  på Facebook læses igennem
  • Løven Cecil - herunder betydningen af, om et dyr er navngivet for reaktionerne på dets død 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Gymnasium

Relaterede filer

Beskrivelse af undervisningsforløb Mennesket og andre dyr.

Emneord