Menneskets fordøjelsessystem

Eleverne lærer om det menneskelige fordøjelsessystem gennem undersøgelser, film og teori.

Formål

Fordøjelsessystem

Det er vigtigt, at eleverne lærer deres egne kropsfunktioner at kende. Det at kende madens vej gennem kroppen, gør, at eleverne får et større kendskab til deres egen krop, og dermed lettere kan tage vare på den. I forløbet er der specielt fokus på undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen. Eleverne skal gennem undersøgelser, film og teori erfare, hvordan menneskets fordøjelsessystem ser ud og fungerer. 

 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Ca. 6-8 lektioner

 

Undervisningens 3 faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modeller i naturfag
Krop og sundhed
Fase 2
Eleven kan med modeller forklare reproduktion og det enkelte menneskes udvikling
Eleven har viden om menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død