#METOO og den demokratiske debat

Denne side indeholder et forslag til hvordan #METOO debatten kan analyseres og diskuteres i klasselokalet i et demokratisk samtaleperspektiv

Omfang

Ca. 90 min.

Formål

MeToo debatten har fået stor opmærksomhed. Det er et af de centrale temaer i den offentlige debat. Debatten er præget af såvel saglig argumentation som udokumenterede påstulater der bygger på personlige følelser, ideologisk orienteret forforståelser mv.

Aktiviteterne nedenfor har til formål at give eleverne lejlighed til at analysere noget af MeToo debatten ud fra et saglighedskriterium.  

Introduktion og baggrund

Hashtagget "MeToo" (#MeToo) påkaldte sig stor opmærksomhed på de sociale medier i oktober 2017. Hashtaget benyttes til at oplyse om, og nogle gange at anklage specifikke personer, for seksuel chikane eller seksuelle overgreb.

I Danmark har kampagnen givet inspiration til aktioner på Københavns Universitet og i underholdningsbranchen. Dagbladene Information og Politiken har hver deres site med artikler om emnet (følg linksne).

Gennemførelse

Udgangspunktet er DR2-programmet "Debatten" fra d.15.02.2018. Programmet findes på CFU HVAL under #metoo

Udsendelsen opdeles i sekvenser af 9-11 min således at der er forskellige indslag til hver af grupperne. Eleverne inddeles i grupper af 4-6. De skal analysere det særlige TV-indslag ud fra grundlæggende krav til en demokratisk debat. Opgaven lyder som følger:

Kom med eksempler fra jeres afsnit af Tv-debatten på at debattørerne overholder kravene til en god demokratisk debat samt det modsatte. 

  • Lytter debattørerne til hinanden?
  • Virker det som om de oprigtigt prøver at forstå, hvad modparten mener?
  • Kommer debattørerne med seriøse argumenter? (For nærmere om argumentation)
  • Holder debattørerne sig til sandfærdige påstande?
  • Holder debattørerne sig til sagen?
  • Svarer de på det, de bliver spurgt om?
  • Viser de respekt  for  hinanden og holder  de  den gode  tone  og  bidrager  til  en  ordenlig  stemning.

Når I har gennemanalyset jeres TV-indslag skal I selv udvælge 2-3 eksempler, som I synes er interessante og som I vil præsentere for klassen til videre debat.

METOO debatten vil givetvis hele tiden dukke op i gruppearbejdet og under den efterfølgende fremlæggelse. Det skal der selvfølgelig også være tid til. Lærerens roller er i den forbindelse at stille krav til eleverne om selv at overholde kravene til en god demokratisk debat.

Opfølgning

Underviseren kan eventuelt overveje hvorvidt eleverne skal/har lyst til at arbejde videre med #METOO temaet fx i forholdet til skolens hverdag og elevernes festkultur.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png