Mindmap i natur/teknologi

Startsted og evaluering af undervisningen.

Forskellen på mindmap og begrebskort

Mindmap bruges til hurtigt at opskrive tanker og idéer, der organiseres i områder med forskelligt fokus på det centrale emne. Et begrebskort er et ”landkort” over begreber, hvor sammenhængen mellem begreberne vises ved at sammenkæde dem med forbindelsesord.

Et mindmap eller idémylder er en grafisk præsentation af begreber og idéer, der knytter sig til et emne. Mindmappet kan vise elevernes forforståelse, kan bruges til planlægning af forløbet og til evaluering til slut i forløbet.

Mindmappet kan bruges som startsted i undervisningen, når et nyt forløb startes op. Læreren skriver emnet eller et centralt begreb i midten, og derefter skrives elevernes forestillinger og viden om emnet rundt om. Mindmappet kan dermed bruges til at indkredse forløbets faglige indhold i samarbejde mellem lærer og elever.

Mindmap kan oprettes med nøglebegreber der relaterer til det centrale emne og underbegreber under hvert nøglebegreb.

Når der arbejdes med mindmap, kan det f.eks. håndtegnes på interaktiv tavle, almindelig tavle eller flip-over-tavle. En anden mulighed er at optegne det med et digitalt værktøj som Bubbl.us.

Mindmap
Mindmap

Til venstre ses et håndtegnet mindmap mens der til højre er et mindmap over de samme begreber oprettet i Bubbl.us. Billederne kan forstørres ved at klikke på dem.

Den håndtegnede udgave er  simpel og mere dynamisk at bruge under en klassedialog. Et digitalt værktøj giver et bedre overblik, især hvis der en mange underbegreber i spil. En mulighed er at starte med et håndtegnet mindmap, der derefter renskrives digitalt.

I starten vil et mindmap tegnet i dialog med eleverne, kunne indeholde begreber, der ikke er fagligt relevante i forhold til emnet. Hvis denne udgave af mindmappet gemmes, kan det bruges i en evaluering til slut i forløbet, hvor eleverne kan se, hvordan deres viden og opfattelse har ændret sig. Det vil i den forbindelse være oplagt at arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. Dette er beskrevet i modulet Sproglig udvikling i fagundervisningen.

Et mindmap kan videreudvikles til et begrebskort - se Begrebskort i natur/teknologi.

 

Relaterede links

Gratis værktøj til tegning af mindmap.