Mindset: Fra performancekultur til læringskultur

Carol Dwecks mindsetbegreb egner sig til mange diskussioner om bl.a. læring, intelligens, motivation, og pædagogik, herunder nutidens perfektionisme og karakterræs blandt ungdommen.

Omfang: 2-4 lektioner a' 60 minuttter

Formål

Kernestof her er særligt motivation, læring, kognition, identitet, personlighed, miljøets betydning.

Supplerende stof kan potentielt være neuropsykologi i det omfang, man underviser i synapseforbindelser, der sker i læring eller idrætspsykologi, som også typisk arbejder med præstation og motivation.

Gennemførelse

 • Start med mysteriet, som Carol Dweck selv blev nysgerrig på: Du observerer en femteklasse, der har matematik. Læreren instruerer en opgave og beder eleverne gå i gang. Nogle elever kaster sig over opgaven med stor iver, mens andre er tilbageholdende. Nogle pjatter, andre ser bare opgivende ud. Hvad foregår der?
 • Giv en kort introduktion til Dwecks skelnen mellem Growth Mindset og Fixed Mindset. Giv et par eksempler undervejs, men bed også om eksempler fra eleverne.
 • Dybere læring:
  A) Lad dem læse en relevant tekst - fx en af de vedhæftede eller lad dem gå på jagt på nettet selv. Hvad kan de selv finde ud af omkring Mindset? Giv et par fokusspørgsmål hertil, fx: Hvordan udvikles de to forskellige mindset? Hvilken forskel gør det, om man har det ene eller det andet mindset? Hvem snyder mest i tests? Hvordan ændrer man sit mindset? Hvordan har man researchet effekten? Hvordan kan man teste sit eget mindset? Hvad er kritikken af mindset-teorien?
  B) Vis det nedenstående oplæg fra Carol Dweck, hvor hun introducerer kort til teorien og det, der ligger bag. 
 • Anvendelse: Hvad kan teorien bruges til at sige noget om? Træk tråde eller giv et bilag ud, som eleverne kan analysere op ad mindset-teorien. Se mulige koblinger nedenfor

Opfølgning

Hvad synes eleverne om teorien? Er der nogle af dem, som ville kunne bruge teorien i forhold til en opgave i deres (skole)liv? Hvordan kan man sammen i klassen arbejde med at skabe Growth-mindset - fx omkring feedbacktyper, både lærer-elev, elev-elev og elev-lærer?

Tematiske koblinger

GROWTH MINDSET

Folk med et growth mindset ser deres evner og intelligens som en fleksibel størrelse, der kan øges gennem træning. De tænker fx "Jeg kan ikke - endnu" eller "Udfordringer udvikler mig".

Growth mindset udvikles af formativ feedback, som fokuserer på indsatsen i arbejdet.

FIXED MINDSET

Personer, der har et fixed mindset, ser deres evner, intelligenser og talenter som en rimelig stabil egenskab. De tænker fx "Jeg kan ikke" eller "Jeg er jo god, så jeg burde klare denne opgave godt - også uden indsats".

Fixed mindset udvikles af summativ feedback, som fokuserer på personlige karakteristika og produktet/resultatet.

MINDST-TEST

Carol Dweck arbejder med en test, man selv kan tage på www.mindsetonline.com. Testen er på engelsk.

Mindset-teorien kan fx anvendes i forbindelse med følgende temaer/diskussioner:

 • Læring: Mindset-teorien er helt tydelig omkring, at man Growth Mindsets hjælper til dybdelæring.
 • Intelligens: Growth Mindset handler om en tro på, at intelligens er foranderlig. Er den det?
 • Kognitiv psykologi og positiv psykologi: Det handler om et tankesæt, om hvordan forståelsen af verden forandrer verden for en selv.
 • Performancekulturen: Mange unge kæmper med at ønske om at være perfekt, få rene 12-taller og se godt ud. Dvs. hele tiden få produkt-ros, som øger fastlåstheden og kravet om at leve op til noget.
 • Motivation: Feedback-delen handler også om, hvordan man kan motivere andre. Mindset-teorien trækker derfor også tråde til distinktionen mellem indre og ydre motivation (fx hos Daniel Pink eller Ryan & Deci).
 • Opdragelse og pædagogik: Hvordan roser man for hhv. produkt/person og proces/indsats, og hvilke karaktertræk udvikles der hos barnet?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Tekst af Jette Hannibal, 2012 - om mindsetbegrebet og den bagvedliggende forskning.

Relaterede links

I denne artikel fra Berlingske, 2007, forklares Dwecks forskning enkelt og forståeligt.
Artikel fra 2016 af skribent på magasinet Raising Learners - Magasinet for forældre til skolebørn, Sofie Münster, som også gennemgår Dwecks begreber og konklusioner.
Dette klip illustrerer forskningen meget hurtigt og overskueligt. De relevante begreber og udvalgte resultater forklares af Carol Dweck.
Mange forskningsartikler ligger tilgængeligt på nettet - her en oversigt.
Her en lang række små og længere klip, som enten illustrerer og motiverer, eller forklarer yderligere. Lad fx eleverne selv gå på jagt efter et godt klip, som de vil vise til resten af klassen og diskutere.