Minecraft som hjælpemiddel i Geometri og måling

Her er en aktivitet, som kan bruges til at give eleverne forståelse og fornemmelse for areal, omkreds og rumfang.
Minecraft
© Troels Gannerup Christensen

Forslag til læringsmål

Eleverne skal kunne konstruere figurer med en given omkreds og areal.

Eleverne skal kunne finde omkreds og areal af figurer.

Eleverne skal kende til rektangler og kvadrater.

Valg af undervisningsaktivitet

Opgaverne har været brugt som en del af et længere forløb om geometri. Eleverne skal bruge spillet Minecraft. Det er ikke vigtig, hvorvidt der arbejdes på iPad eller på computer. Du kan læse mere om Minecraft under relaterede moduler.

Det er vigtigt at forstå, at der forud for denne aktivitet er blevet snakket med eleverne om forskellen på flade figurer og rumlige figurer. Eleverne konsturerer i denne aktivitet figurer, som er 1 blok høje og således ikke flade. Der kan dog stadig snakkes om areal og omkreds. Eleverne har forstået forskellen mellem areal og fladeareal. 

Opgaverne er venligst lånt af Bettina Jäpelt Hermansen, som har lavet dem til sin egen undervisning. Eleverne har brugt Minecraft til iPad.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eleverne præsenteres for emneordene "Omkreds, areal, rektangel, kvadrat, arbejdstegning". Lad eleverne sætte ord på, hvad de forskellige emneord betyder.

Opgaverne udleveres til eleverne. Læg mærke til, at mål og emneord står på de udleverede ark.

Eleverne arbejder i grupper eller enkeltvis med at lave opgaverne. Når de har lavet en opgave, så tager de et skærmbillede af deres konstruktion.

Tegn på læring

Eleven konstruerer en figur med et givet areal.

Eleven konstruerer en figur med en givet omkreds.

Eleven finder arealet af en figur.

Eleven finder omkredsen af en figur.

Forslag til evaluering

Eleverne gemmer skærmbilleder af deres konstruktioner og sender til læreren. De kan fx bruge Google drev, Dropbox eller www.send-anywhere.com.

Eleverne kan også lave en optagelse via mobilen, hvor de forklarer deres konstruktioner.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Hjælpemidler (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til undersøgelser, tegning og beregning med digitale værktøjer (vejledende mål)
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at bygge og tegne rumlige figurer (vejledende mål)
Måling (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal (vejledende mål)
Eleven har viden om måleenheder for areal (vejledende mål)

Relaterede filer

Opgaver til Minecraft inden for areal og omkreds.
Andre opgaver til Minecraft. Her med fokus på talfølger.
Andre opgaver til Minecraft. Indeholder også areal, omkreds, arbejdstegninger.

Relaterede links

En rigtig god og anvendelig hjemmeside, som kan bruges til at sende filer med. Findes også som app.