Mit barn skal starte i skole

Skal dit barn starte i skole i det kommende skoleår, kan det være, at du som forælder allerede nu har en række overvejelser og spørgsmål, du gerne vil have besvaret. I denne artikel kan du læse mere om skolestart og skolevalg, inden dit barn skal starte i skole.
elev i klasselokale

Skoleindskrivning

Når dit barn skal starte i skole, skal du meddele kommunen, hvilken skole barnet skal gå på, hvilket også kaldes skoleindskrivning. Perioden for indskrivning kan variere fra kommune til kommune, men det er normal praksis, at kommunen i god tid sender et brev ud til alle skolesøgende forældre med nærmere information om indskrivningsproceduren.

 

Skolevalg

Til hver folkeskole er der et skoledistrikt. Det er barnets bopælsadresse, der afgør skoledistrikt samt hvilken folkeskole, dit barn har ret til at blive optaget på. Derfor har du som udgangspunkt krav på at få dit barn optaget i børnehaveklassen på skolen i det distrikt, hvor du bor.

Hvis du som forælder ikke ønsker at benytte distriktsskolen, men har et ønske om en konkret skole, kan du søge om plads på en anden skole enten i din egen kommune eller i en anden kommune. Optagelse på en anden skole er betinget af, at den pågældende skole har plads og at skolen har et tilbud, der svarer til elevens behov.

Ved skoleindskrivningen kan du:

  • Indskrive dit barn på den lokale folkeskole
  • Ansøge om, at dit barn bliver indskrevet på en anden skole enten i din egen kommune eller i en anden kommune.

Du kan orientere kommunen om, at du ikke ønsker, dit barn indskrevet fordi:

  • Du har søgt dit barn indskrevet på en folkeskole udenfor kommune eller på en privatskole
  • Du har søgt udsat skolestart i samarbejde med dit barns daginstitution.

Ansøgning om indskrivning til folkeskolen skal i henhold til folkeskoleloven ske digitalt via en selvbetjeningsløsning, som den enkelte kommune bestemmer. Ofte vil der samtidig være mulighed for at tilmelde barnet til en skolefritidsordning (SFO).

Når perioden for skoleindskrivning er afsluttet, vil du efter kort tid få tilbagemelding om resultatet af jeres ansøgning.

Du kan også finde information her:

  • Dit barns daginstitution
  • Den distriktsskole, som dit barn er tilknyttet
  • Skoleforvaltningen i din kommune via kommunens hjemmeside