Mit Deutsch in die Welt

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier.

Formål

Tysk flag og andre flag

Med dette undervisningsforløb forbereder du dine elever til at tage kontakt til jævnaldrende i den tysktalende verden via de digitale medier. Målet er, at eleverne bliver klædt på til at kommunikere skriftligt på tysk via Facebook eller andre sociale medier – herunder bliver mere bevidste om kommunikationssituationen – og at eleverne sprogligt bliver fortrolige med faste vendinger på tysk, der styrker kommunikationen.

Forløbet er tiltænkt 8. klassetrin. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

3-4 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation
Skrivning
Fase 2
Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager
Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer
Kultur og samfund
Kulturmøder
Fase 1
Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer
Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer
Tysk som adgang til verden
Fase 1
Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden
Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst