mitCFU

mitCFU er den fælles digitale inspirations- og søgeplatform for alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark.

mitCFU er undervisernes indgang til alle CFU’s supplerende læremidler: spillefilm, tv-udsendelser, e-bøger, bøger, konkrete materialer, pædagogiske vejledninger og meget mere. mitCFU findes via det lokale CFU’s hjemmeside eller direkte på mitcfu.dk. Her kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvilke læremidler der findes til de enkelte fag.

mitCFU - lån og stream materialer til din undervisning
© CFU UCC

Søg i samlingerne

I CFU's samlinger findes både enkelteksemplarer til inspiration og læremidler til brug i undervisningen. Med filterfunktionen er det muligt at målrette søgningen. CFU bringer de bestilte læremidler til skolen og henter dem igen.

e-bøger

Gennem mitCFU kan skolerne også låne e-bøger til undervisningen. CFU udlåner en lang række e-bogs-licenser til alle klassetrin på lige vilkår med almindelige papirbøger. E-bøgerne kan læses på både computer, tablet og mobiltelefon.

Læs mere om e-bøger

Film og tv

Med de rette abonnementer kan undervisere streame mere end 400 spillefilm, 1000 kort- og dokumentarfilm og 35.000 tv-udsendelser, og eleverne kan få adgang til at se filmene og tv-udsendelserne via deres UNI-Login – både i skolen og derhjemme.

Læs mere om film og tv

Bøger og konkrete materialer

De traditionelle bøger udgør fortsat en stor del af CFU’s udlån til skolerne, og samlingen bliver hele tiden opdateret. I samlingen findes også et hav af konkrete materialer, både enkeltdele – fx skateboards, bolde, mikroskoper og robotter – og sæt bestående af flere dele, som er sammensat af CFU’s pædagogiske konsulenter.

Pædagogiske vejledninger

Til en lang række udlånsmaterialer har CFU’s konsulenter fra hele landet udarbejdet vejledninger med aktiviteter, forløb, kapitelsæt og andre berigelser med ideer til, hvordan materialerne kan bruges – og der kommer løbende flere til. Disse resurser er også gratis og ligger som pdf’er på de enkelte poster eller optræder som kapitelmærker i tv-udsendelser og spillefilm. 

Hvem står bag?

mitCFU udvikles i et landsdækkende samarbejde mellem professionhøjskolernes Centre for Undervisningsmidler. Udviklingen sker i samarbejde med Forlæggerforeningen, Sektion for Undervisningsforlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler. mitCFU bygger desuden på CFU's tætte samarbejde med skolerne over hele landet. mitCFU er udgiftsneutral for skolerne og kommunerne.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png