Moderne slaveri i din kaffekop

Et undervisningsforløb om globalt forbrug og bæredygtighed

Formål og introdukton

1467_.jpg

Formålet med forløbet er at eleverne gennem forløbets klassediskussioner, gruppearbejde og hjemmeopgaver omsætter teoretiske begreber om bærdygtighed, forbrug og socialt ansvar samt fakta om kaffeproduktionen til refleksioner og holdninger om deres eget forbrug.

Gennem gruppearbejde og research erfarer eleverne, hvilke udfordringer de selv møder som forbrugere, når de ønsker at kende fødevarers vej fra jord til bord. I klassediskussioner sætter eleverne ord på egne tanker og holdninger omkring, hvilken rolle de selv spiller som forbrugere i en global verden. Forløbet søger at motivere eleverne til at formulere idéer og handlingsforslag, der kan fremme et kritisk forbrug og bæredygtig udvikling.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

 

 

Omfang

Det skitserede undervisningsforløb kan gennemføres på 3 x 2 timer.

Introduktion og baggrundsviden

Undervisningsmaterialet ‘Moderne slaveri i din kaffekop’ ser nærmere på produktionen af en af Danmarks mest populære drikkevarer, nemlig kaffe.

Vores daglige forbrug i Danmark har direkte betydning for mennesker og miljø i alle hjørner af verden. Danske skoleelever er globale forbrugere og global journalistik i sammenspil med folkeskolens fælles mål kan give eleverne en øget bevidsthed om, hvordan vores hverdagsforbrug påvirker en bæredygtig udvikling. Derfor har det uafhængige mediecenter Danwatch udarbejdet dette undervisningsforløb til samfundsfag (8.-9. klasser). Forløbet egner sig til to eller tre undervisningsgange af to lektioner, eller som en temadag.

Selvom de færreste 8.-9. klasser er storforbrugere af kaffe, er den populære drik en uundværlig basisvare i de fleste danske hjem. Kaffe er verdens anden mest populære drikkevare efter vand og den anden mest handlede vare i verden – lige efter olie, og Danmark er blandt de mest kaffedrikkende nationer i hele verden. Men kaffeindustrien har massive problemer med slavelignende arbejdsforhold, børnearbejde og brugen af livsfarlige pesticider. 

Materialets indhold og sværhedsgrad kan tilrettelægges efter den givne klasse eller klassetrin, som undervisningen skal rettes imod, ligesom læreren kan fravælge enkelte lektionsplaner efter klassens niveau, behov og tid afsat til de specifikke kompetence- og færdighedsområder.

Materialet har både en lærervejledning og elevmaterialer, inddelt i de samme temaer. Elevmaterialet indeholder artikler, personlige historier, faktabokse og opgaver, som er formidlet til målgruppen. Der henvises der til videomateriale og interaktive kort på www.danwatch.dk/undervisning eller Youtube, som læreren bruger til at supplere de teoretiske oplæg. Alt materiale er gratis og kan også findes online på www.danwatch.dk/undervisning.

Undervisningens tre faser (3)