Mots cachés (vf)

Gå på ordjagt ved at lave egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.

Både lærer og elever kan lave deres egne ”grilles de mots cachés”, så eleverne kan træne deres ordforråd.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan

 • stave de relevante ord på fransk, så de kan lave ordjagt opgaver til hinanden.
 • finde de relevante ord i ordjagt opgaverne.

Valg af undervisningsaktivitet

Ordjagtopgaver er gode til at træne ordforråd. Eleverne vil lære noget ved både at lave deres egne ordjagtopgaver til deres klasse/holdkammerater og ved at løse de opgaver, deres kammerater har lavet.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Interaktivt

Har du en interaktiv tavle, kan du også nemt træne nye ord. Når du arbejder med en tekst, kan du lade en elev vælge ti nye ord fra teksten, og lad eleven skrive ordene i Word Search Builder. Hele klassen finder ordene i kassen og løser opgaven interaktivt.

1. Sæt dine elever i par og giv hvert par et tema, som for eksempel

 • les fruits et les légumes
 • les jours de la semaine et les mois
 • les saisons et la météo
 • les chiffres
 • les sports
 • les moyens de transports
 • les pays d’Europe
 • l’école – les objets
 • la maison – les pièces et les objets
 • les vêtements
 • la famille
 • les couleurs
 • les animaux
 • Tu es comment? - les adjectifs
 • Les verbes en ER

2. Eleverne skriver en ordliste. De skal være opmærksomme på at stave rigtigt. Listen skrives ind i Word Search Builder. Opgaven printes ud.

3. Opgaverne kopieres til hele holdet, og eleverne løser hinandens opgaver.

Tegn på læring

Der vises tegn på læring, hvis eleven kan lave egne relevante ordlister, hvor ordene er stavet korrekt og dernæst skrive dem ind i Word Search Builder programmet.

Forenklede Fælles Mål

Fransk - valgfag
7. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk )
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan stave hyppigt anvendte franske ord og udtryk (vejledende mål)
Eleven har viden om stavning af faste franske bogstavkombinationer (vejledende mål)

Relaterede links