Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!

Fokus på multitasking - et undervisningsforløb

874482_.jpg

Skrive opgave, høre musik, følge med i flere chats

Det er et vigtigt element i digital dannelse at kunne administrere den private brug af sociale medier - både i undervisningen og privat. 

Formål

  • At eleven bliver bevidst om egne udviklingsområder og indser sammenhængen mellem egen indsats og udbyttet af undervisningen.
  • Eleven kan udholde ikke at blive afbrudt, kan håndtere privat brug af it i en undervisningssituation og ved lektielæsning.

Omfang

3 lektioner plus udvidelse

Forberedelse

Som lektie til første time skal eleverne iagttage egen adfærd: Hvor ofte og hvor meget er de på nettet hjemme og på gymnasiet i løbet af et døgn?

Gennemførsel

Lad eleverne formulere gode råd til sig selv.

"Rådene til dig selv kan fx være: "Jeg vil holde min telefon slukket om natten, så ingen kan ringe mig op og forstyrre min nattesøvn" eller "Jeg vil holde min telefon på lydløs, mens der er undervisning. Jeg vil kun tjekke telefonen, når vi har pause" eller "Jeg vil ikke åbne programmer som "World of Warcraft" i timerne". Rådene kan du sende til din lærer samtidig med at du angiver, om du ønsker lærerens støtte til at holde fast på de nye vaner."  Lad elever/kursister evaluere efter to uger og formulere nye råd. (Fra "Studiekompetence" af Hanne Heimbürger og Benny Wielandt

Første time

Indled med en samtale om elevernes forforståelse af deres evne til at multitaske.

Lav dernæst øvelser om elevens evne til at multitaske: fx denne lille øvelse.

Lav også en øvelse i klassen: Opdel klassen i to og lad den ene halvdel surfe på computer og den anden kun holde opmærksomheden på undervisningen. Læreren underviser i faktabaseret stof, og efter 30 minutter udføres en test i viden. Hvilken del af klassen husker bedst?

Anden time

I anden time gives yderligere evidens for at man ikke kan udføre to aktiviteter, der kræver opmærksomhed og fokus på samme tid. Lad eleverne læse en artikel med forskningsresultater som fx: ”Hvor var det nu jeg kom fra” af Lone Frank fra Weekendavisen 2/3 2012, og lad dem redegøre for hovedpåstand og belæg.

Lad eleverne overveje, hvordan de vil bruge denne viden både ved lektielæsning og i skolen:  De formulerer egne mål for, hvordan de vil singletaske og holde fokus. Læreren kommenterer i forhold til, hvor realistiske og operationelle målene er. (Eleverne evaluerer de egne mål efter en måned og formulerer nye mål.)

Tredje time

Tredje time har klassekultur som omdrejningspunkt.

Lad eleverne gætte på, hvor udbredt privat brug af sociale medier og spil er i undervisningstiden både i den aktuelle klasse og på landsplan. Undersøg fakta i klassen og informér dem om den aktuelle status: Lad dem evt læse nye undersøgelser eller selv finde fakta på nettet.

Spørgsmål til overvejelse:

  • Hvad får elever til at foretage sig andet end at følge med?
  • Hvor mange forstyrres af andres private mediebrug?
  • Hvilken virkning har det på undervisningen i klassen, at elever spiller eller er på sociale medier? 

Gå derefter over til at diskutere, hvem der har ansvaret for, at eleverne følger med. Bør der være fælles regler i klassen? Opstil dernæst evt klassens fælles regler for private aktiviteter i undervisningen eller lad eleverne aflevere en individuel aftale.

Kreditering

Hanne Heimbürger, H.C. Ørsted Gymnasiet

Yderligere inspiration findes fx i bogen "Veje til Digital Dannelse" af Anne Boie Johannesson, L&R, 2017 - se den digitale udgave på Gymportalen.dk.

Opfølgning

Pige ved bærbar computer udendørs

At kunne holde fokus er en vigtig studiekompetence

Man kan lade eleverne udforme en kampagne til sig selv med overvejelser om og valg af virkningsfulde argumentations- og appelformer.

Nærvær og fokus

"Vi er trætte af smartphones og vil have nærvær" lyder titeln på denne artikel fra Den korte Avis fra 13/1 2014. Læs den sammen med de unge mennesker.

Lad dem se videoen, der viser hvordan vi kan isolere os fra det sociale liv omkring os for at være til stede i det virtuelle sociale liv .”I forgot my iPhone” illustrerer, hvordan flere og flere lever gennem deres telefon.

Derefter kan de reflektere over egen praksis.

Læs også...

Mindfull på jobbet

Argumenter for koncentration

Hvordan understøtter man elevens læring ved lektiegivningen? Hvordan får man eleverne til at læse lektier? Svaret er: Lær dem at singletaske!
Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.
Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Digital dannelse (For gymnasieelever og kursister)

At være digitalt dannet indebærer mange ting: Man kommunikerer med omtanke, deler ikke krænkende billeder, beskytter sine data og sin identitet, bruger relevante it-værktøjer, plagierer ikke og kan håndtere privat brug af it i en undervisningssituation.

Emneord