Musikanalyse - en oversigt

Metoder til musikanalyse. Inspiration til musikanalyser og stilarter.

Musikanalyse - metoder

to studerende diskuterer

Musikanalyse-skabelon til musik c

En analyseskabelon til 1.g/1.HF i Googledoc. Tydeliggørelse af faglige krav. Formativ evaluering. Der er mange gode ideer i denne måde at blande gruppe-arbejde med klasse-arbejde.
Lydbølger

Musik - metoder til analyse (bog)

Bogens mål er, at læseren tilegner sig metoder til musikalsk analyse af vestlig kunst- og populærmusik gennem perspektivering til ikke-vestlig musik og folkemusik.
Uddrag af analysemodel
© Gert Uttenthal Jensen

Analysemetoder i musik (Notesæt)

Det er godt at kombinere forskellige analyse-metoder, men det er dårligt at blande dem sammen. Hver analysemetode har et bud på, hvad der er interessant at få noget at vide om og hvem man skal spørge. Spørgsmål om metode er især interessant i forbindelse med SRP og AT.
Bog
© Colorbox

Musik og videnskabsteori (Bog)

Tekstantologien "Musik & videnskabsteori" præsenterer en række forskellige musikvidenskabelige positioner.
gruppearbejde

Begrebsspil

Brug spil til at indøve begreber. Her er et lille eksempel, der er let at variere og hurtigt og sjovt at lave.

Musikanalyse ud fra stilarter

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord