Musiklivet på skolen

Musik eksisterer som obligatorisk fag i skolens fagrække, men musik er også en væsentlig del af det almene liv på skolen. Disse to ting kan supplere hinanden ganske godt. Her får du 5 skarpe spørgsmål, som måske kan hjælpe til at styrke både skolens fag og elevernes mere alsidige udvikling. Eksemplerne kan fx tænkes ind som led i den understøttende undervisning.
Sang

1. Deltager I på skolen i Skolernes Sangdag?

Skolernes Sangdag er en del af projektet 'Syngelyst', som administreres af DR. Sangdagen ligger altid fredag før påske og foregår på den måde, at eleverne synger sammen via en transmitteret TV-udsendelse. Man er altså på sin egen skole og synger sammen ved at synge med. Skolernes Sangdag kan afvikles i større eller mindre skala - find inspiration på hjemmesiden.

2. Deltager I på skolen i Spil Dansk Dagen?

Spil Dansk Dagen arrangeres af en række musik- og kulturorganisationer i samarbejde med Koda. Dagen ligger altid sidste torsdag i oktober og er en event på tværs af institutioner. En af aktiviteterne er 'Danmarks fællessang', som transmitteres på radioens P4. Her kan såvel skoler som andre institutioner synge med på udsendelsen og dermed deltage i Danmarks største - ja formentlig verdens største kor. Find inspiration på hjemmesiden.

3. Arrangerer I fællessang med eleverne?

Fællessangen kan indgå i en række begivenheder i løbet af et skoleår - f.eks. til højtiderne og i forbindelse med fællessamlinger op til ferier m.m. Hvis den slags skal fungere, er det nødvendigt med fællessang/morgensang som en tilbagevendede begivenhed mindst en gang om ugen. Find inspiration i det tilhørende modul (Relaterede moduler).

4. Samarbejder I med LMS (Levende Musik i Skolen) omkring skolekoncerter?

LMS leverer skolekoncerter med professionelle kunstnere til skoler i hele landet. LMS fungerer også som nationalt kompetencecenter for koncerter for børn. I forbindelse med skolekoncerterne medfølger undervisningsmateriale, som frit kan anvendes i forbindelse med koncerten.

5. Samarbejder I med den lokale musikskole?

Det er helt oplagt at tage kontakt til den lokale musikskole og koordinere forskellige tiltag i løbet af året. Der er flere muligheder og musikskolen har ganske givet erfaring med forskellige typer af samarbejde. Det kan f.eks. være præsentation af forskellige undervisningstilbud i musikskolen, koordinering af forårskoncerter, fælles deltagelse i emneuger/temadage m.m.

Emneord