Nationale test

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der, ligesom folkeskolens prøver, kan evaluere på tværs af landet.

Her har ministeret samlet vejledningsmaterialet, som skal give inspiration til forståelse og anvendelsen af nationale test.

Drenge læser

Emneord