Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy.
Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets 7 Professionshøjskoler. På hjemmesiden videnomlaesning.dformidler centeret viden og forskning fra praksis, uddannelse og forskningsfelter.

Nationalt Videncenter for Læsning udgiver tidsskriftet Viden om Literacy, der udkommer to gange om året. Centeret står også bag sitet literacy.dk

I 2017 og 2018 arbejder centeret med de tre indsatsområder: "Tidlig literacy 0-8 år. Børn som aktive sprogbrugere", "Literacydidaktik i grundskolen", samt "Literacy i uddannelse og arbejdsliv".