Ninsenkurv

Vi omgiver os med kurve mange steder. Små brødkurve og frugtkurve, som er billigt til salg i butikkerne. Giv eleverne et indblik i det arbejde, der ligger bag tilblivelse af en kurv.

Introduktion

I dette forløb er vægten lagt på at lære en kurvefletteteknik. Fletteteknikken kan således blive en mulighed eleverne kan gøre brug af ved en senere designopgave, hvor der er fokus på at designe en opbevaringsbeholder.

Formål

Kan udføres af elever fra 4. kl.

Dette forløb skal give eleverne viden om og erfaring med fremstilling af kurve, specielt modellen: En Ninsenkurv.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Der tales med eleverne om hvor og hvordan de billige kurve vi ser i butikkerne er fremstillet.

Der klargøres et stykke kraftigt pap til hver elev.

Arbejdsform: Eleverne arbejder individuelt efter instruktion. 

Materialevalg: Peddigrør 2,5mm  samt kraftigt pap.

Forslag til læringsmål og udfordringsmål

Eleven kan flette en mindre kurv.

Eleven har indsigt i det arbejde, der ligger bag en mindre kurv.

Udfordringerne i arbejdet kan ligge i at kombinere forskellige farver peddigrør til et harmonisk udseende. Eller der kan flettes en mere avanceret kant som afslutning øverst.

Omfang

Ca. 6 lektioner.

Gennemførelse

Kurven flettes som her: https://www.youtube.com/watch?v=TNAkcbs0cQY

Lad også eleverne bruge videoen til at se de enkelte trin igen efter behov.

Eller eleverne kan læse vejledningen til ”Flet en kurv”, se under relaterede.

Forslag til evaluering

Udstilling, samt at eleven sætter ord på processen.

Ninsenkurve lavet af elever i 4. kl.
© Irene EgeskovAndersen

Elevarbejder

Forslag til undervisningsdifferentiering

Der kan flettes kurve i andre dimensioner end det foreslåede.

I stedet for peddigrør, kan der flettes i pil. 

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialeforarbejdning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion (vejledende mål)
Eleven har viden om enkel materialeforarbejdning (vejledende mål)

Relaterede links

En flettevejledning i billeder og ord.
En Ninsenkurv flettet i pil fra "Skolen i Skoven". Indeholder en vejledning med tegninger.
Flettet efter samme princip som ninsenkurven, dog sluttes der anderledes af. Indeholder en vejledning med tegninger.