Nordboerne i Grønland

I knap 500 år var der en kolonisation af Grønland udgået fra Island. Der er kun få skriftlige kilder, og en del arkæologiske vidnesbyrd, som gør det muligt at inddrage kolonisationen i historieundervisningen.

Omfang

Mindre forløb i forlængelse af en behandling af vikingetiden. 2 - 3 moduler a 90 minutter. Længden afhænger bl.a. af hvor meget af nedenstående videomateriale, man vil inddrage.

Formål

Faglige mål i historie A (STX 2017):

Fx  ̶  analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

Kernestof i historie A (STX 2017):

- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne

Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen
Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen

Hvalsey kirkeruin og omgivende bygninger, alle fra middelalderen.

Introduktion og baggrund

Nordboernes kolonisation af områder i Sydgrønland, især inde i de dybe fjorde ved 61° og 64° nordlig bredde, foregik omkring år 1000. Nordboerne indvandrede fra Island, og det skete med henblik på at drive landbrug og udnytte havets ressourcer. Efter flere århundrede tabte man forbindelsen til disse mennesker. Den seneste kilde er fra 1408, og den beretter om et bryllup i Hvalsey Kirke.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i en undersøgelse af klimaet i Sydgrønland for ca. 1000 år siden, samt en præsentation af de to områder, Vesterbygden og Østerbygden. Forløbet vil kunne ligge som en naturlig forlængelse af et forløb om vikingetiden.

Gennemførelse

Lektion 1: Historie, klima og miljø for 1000 år siden.

Materiale: Hans Christian Gulløv (red.): Grønlands forhistorie, Gyldendal 2004 s. 219-278 er meget omfattende; men svær at komme uden om. Uddrag herfra er oplagt, efter det fokus, som man ønsker at anlægge.
Nationalmuseet har et (meget) lille tema her: https://natmus.dk/historisk-viden/verden/nordatlanten/nordboerne-i-groenland/ 
og på Youtube denne video (15 min)

Kort med bygderne og hydrotermfigurer for de to største bygder.

Kildemateriale: Erik den Rødes Saga (på letlæst norsk)
Kildeværdien vurderes her i den store danske.

To TV-udsendelser a ca. 40 min. af Søren Ryge Petersen, Erik den Rødes Saga, DR 2000. På Youtube.

Klimaet i middelalderen har sandsynligvis været gunstigt for kolonisationen, se Grønlands klima siden sidste istid

Baggrunden for kolonisationen og levevilkårene i bosættelserne i fjordsystemerne kan følges i Erik den Rødes Saga. Kildekritik!

Lektion 2: Hvordan klarede de sig?

Materiale til supplering af ovenstående: Videnskab.dk har bl.a. disse to artikler: Derfor forsvandt vikingerne fra Grønland og Vikingerne dyrkede korn i Grønland.
Inuitter og nordboerere, samt Nationalmuseets video (også brugt ovenfor).

Analyser Hvalsey kirkeruin og omgivelserne ud fra billedmaterialet. Billederne er fra midsommer. Giv et bud på, hvordan levevilkårene er om vinteren. Har nordboerne kunnet leve isoleret fra Europa?

Andre bosættelser kan ses i UNESCO-ansøgningen for Kujataa

Diskuter teorier om, hvorfor nordboerne forsvandt. Tag evt. udgangspunkt i en SWOT-analyse.

Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen
Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen

Hvalsey - kort og området, bemærk dansk tekst, samt kirkeruinen.

Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen
Hvalsey kirkeruin mm
© Laust Wium Olesen

Hvalsey Kirkeruin

Opfølgning

Evaluering: Evalueringsskydeskive – Faglige mål

Se #30 på denne side, download og tilpas det tilhørende dokument.

Indgå eventuelt i et fagligt samspil med naturgeografi, som kan bruge dette forløb om nutidens landbrug i Grønland: Landbrug i Grønland - er det en mulighed?

Kreditering

Laust Wium Olesen

Relaterede links

Dansk wikipedia.
I 2017 blev de indre dele af Sydgrønlands fjordsystem udpeget som UNESCO Verdensarv. Her er ansøgningen på engelsk. De udpegede områder var alle beboet af nordboerne i middelalderen.