Nordic CRAFT seminar, København 13.- 14. marts 2019

Få kick-startet dit eTwinning-/CRAFT-projekt med "Nordic CRAFT" – og oplev Danmarks Læringsfestival.

Nordiske lærere har nu mulighed for at komme helt tæt på initiativet “Nordic CRAFT”. På seminaret får du en praksisfaglig introduktion, finder projektpartnere og bliver helt klar til at arbejde med it og innovativ problemløsning med din klasse på tværs af landegrænser.

Seminaret afholdes parallelt med Danmarks Læringsfestival, hvor udvalgte dele af festivalindholdet indgår i seminarprogrammet, mens andet indhold er specifikt og separat. På festivalen kommer du således helt tæt på CRAFT (DM i digitale skills), du møder elever og lærere, der arbejder med CRAFT, du deltager i udvalgte keynotes og bliver introduceret til eTwinning.

Hvem deltager?

Målgruppen er lærere med elever fra 12-15 år. Alle fag er relevante og velkomne.

Deltagerne i denne eTwinning-event kommer fra de fem nordiske lande og de tre selvstyreområder, Grønland, Færøerne og Åland.

Seminarets arbejdssprog bliver af praktiske grunde blandet skandnavisk og engelsk.

Output og krav til deltagerne

Det er et deltagelseskrav, at du sammen med en lærer fra et af de øvrige nordiske lande på seminaret planlægger og skaber et Nordic CRAFT projekt, hvor dine elever samarbejder med en projektpartnerens klasse om en virkelighedsnær problemstilling, jf. CRAFT.

At deltagerne efter seminaret gennemfører praktiske undervisningsforløb med projektpartnere er for at sikre, at seminarets ressourcer omsættes i konkret praksis. Det betyder desuden, at de deltagende lærere skal være opsat på at dele deres viden, erfaringer og 'produkter'.

Ansøgerne skal – som ved alle eTwinning-events – have deres lokale leders accept, før de indsender kort ansøgning.

Rammer for deltagelse

Læs mere om rammerne for deltagelse, herunder om økonomien, under 'Når du skal rejse med eTwinning'. Da seminaret afholdes i Danmark, dækker de danske deltageres skoler selv deres transportudgifter.

Ansøgningsfrist til seminaret er 22. februar 2019. Men ansøg SNAREST, da vi tildeler pladser løbende, så længe kapacitet og budget rækker. Der kan med andre ord blive 'udsolgt' tidligere.

Mere om Nordic CRAFT

Nordic CRAFT logo

Nordic CRAFT er en indsats med fokus på teknologiforståelse og digitale kompetencer målrettet lærere og elever i Grundskolen i de nordiske lande. Projektet udvikler ressourcer, holder fælles nordiske events og opbygger et nordisk netværk, hvor lærere og elever arbejder ud fra en CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) tematik, der handler om samarbejde, innovation og problemløsning med it som accelerator for processer og produkt. 

Samarbejdspartnere er Nordisk Ministerråd og eTwinning.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Læs mere om CRAFT / DM i Digitale Skills på festivalens hjemmeside.
Besøg Nordic CRAFT's facebook-side.

Tema