Noteattack - skyd noden ned på skærmen

I øvelsen indgår et gratis nodetræningsprogram, hvor der kan tilkobles et keyboard. Øvelsen er velegnet til at træne sammenhængen mellem noder og tangenter på keyboardet.
Notation

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Progammet kan hjælpe eleverne til at træne nodernes placering på en computer med et tilkoblet klaviatur. Programmet er gratis, men skal installeres på PC. Det er væsentligt, at øvelsen indgår som led i musikalsk udøvelse, hvor eleven har mulighed for at spille keyboard. Øvelsen er kun et skridt på vejen i forhold til at spille.

Forslag til læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan forbinde noderne i g-nøglen med de rigtige tangenter på keyboardet.
  • Eleverne kan anvende alle fingre på højre hånd til at spille.

Undervisningsaktivitet

Note Attack er et gratis program, og der er  tale om en lille harmløs skydeøvelse, hvor det handler om via et tilsluttet keyboard at skyde noder ned, efterhånden som de glider hen over skærmen i et nodesystem. Start med i god tid at få programmet installeret på skolens computere - evt. samtidig med andre musikprogrammer. Arbejdsformen er individuel, hvor hver elev sidder ved en pc med tilkoblet midi-klaviatur. Der kan også arbejdes parvis, så eleverne hele tiden skiftes til at spille og vejlede. Det vil være en stor fordel at udlevere hovedtelefoner - husk splitter, hvis eleverne arbejder parvis.

Programmet træner eleven i at huske nodernes placering på keyboardet.

Det må indskærpes, at denne form for træning kun giver mening i forbindelse med musikalske forløb, hvor eleven også har brug for at arbejde med noder i en form for musikalsk udøvelse.

Programmet er malerisk, og det er svært ikke at få et smil frem på læben!

Når der kobles et keyboard til computeren, så vent med at åbne programmet, til usb-enheden (keyboardet) er meldt "klar til brug" nederst til højre på skærmen.

Undervisningsdifferentiering foregår ved at indstille sværhedsgraden i programmet, så det passer til den enkelte elev. Når eleven er klar til det, så demonstrer korrekt fingerstilling på klaviaturet, så eleven ikke kun bruger pegefingeren. Når fingerstilling trænes, så indstil ligeledes sværhedsgraden.

Programmet kan også anvendes med tastatur uden brug af tilkoblet keyboard, hvorved nodenavnene kan trænes.

FAQ

Hvordan indstilles sværhedsgraden i programmet?

- Det er ganske enkelt. Gå ind under 'Options' og prøv f.eks. C5 til G6 - så har du noderne i G-nøglen uden for mange hjælpelinjer. Husk også at indstille til 'Violent', hvis du vil have den mere dramatiske afvikling.

Hvordan tastes der b eller # på tastaturet?

- Ved at holde "Ctrl-knappen" ned markeres en sænkning af tonen svarende til et b.
- Ved at holde "Alt-knappen" ned markeres en hævning af tonen svarende til et #.

Hvad gør læreren?

Læreren sørger for, at programmet er installeret, samt at alle elever har adgang til klaviatur. Læreren tilser, at alle får installeret sværhedsgraden i programmet til et passende niveau. Mens der spilles, går læreren rundt og vejleder eleverne - der fokuseres på fingersætning i et passende omfang.

Hvad gør eleverne?

Eleverne spiller på klaviaturet og skyder noderne ned fra skærmen. Eleverne udfordrer sig selv via hastighed på noderne, fingersætning og indstilling af ambitus.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsat læringsmål

Eleverne kan forbinde noderne i g-nøglen med de rigtige tangenter på keyboardet.

Tegn på læring

1. Eleven forbinder udvalgte noder til de rigtige tangenter inden noderne eksploderer.

2. Eleven forbinder noderne på og mellem nodelinjerne til de rigtige tangenter.

3. Eleven gennemfører spillet med høj hastighed på noderne.

Omsat læringsmål

Eleverne kan anvende alle fingre på højre hånd til at spille.

Tegn på læring

1. Eleven bruger en hensigtsmæssig fingersætning, når der trænes.

2. Eleven spiller med høj hastighed på noderne med korrekt fingersætning.

3. Eleven foretager positionsskifte i fingersætningen med højre hånd.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
3. - 4. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation (vejledende mål)
Eleven har viden om enkel notation og gehør (vejledende mål)
5. - 6. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan anvende notation og gehør i musikudøvelse (vejledende mål)
Eleven har viden om notation og gehør (vejledende mål)