Noter - Historielærerforeningens fagblad

Noter udkommer 4 gange om året efter følgende plan: Marts (deadline 1.2.) - Juni (deadline 1.5.) - September (deadline 1.8.) - December (deadline 1.11.).

Bestil Noter i foreningens sekretariat

Abonnement på Noter og salg af enkeltnumre: henvendelse til Peder Jacob Ellehave Kragh, Væggerløsevej 12, 4873 Væggerløse eller på historielaerer@gmail.com

Pris med medlemsskab: 375 kr.

Institutioner kan dog tegne abonnement uden medlemsskab for 300 kr.

Bestil annonce i Noter

Annoncer bestilles hos ansvarshavende redaktør Peder Wiben 

Weysesgade 2 

2100 København Ø

Tlf: 39 18 14 11 - mobil: 26 50 38 51.

Eller til pederwiben@gmail.com

Annoncepriser:

1/1 side: 2.400 kr. eksl. moms

1/2 side: 1.320 kr. eksl. moms

1/4 side: 720 kr. eksl. moms

Bladformat:

bredde 170 mm

højde 240 mm

Oplag: 1800

Historiedidaktik 2009

Sammen med Noter 183 blev Historielærerforeningens nye Historiedidaktik udsendt til alle foreningens medlemmer i december 2009. Bogen er en en stærkt revideret udgave af den didaktik, der udsendtes i 2005. Bogen kan købes hos Forlaget Columbus. Nyindmeldte i pædagogikum / uddannelsesstilling modtager bogen ved indmeldelse i Historielærerforeningen.

Galleri (billeder/videoer)

Relaterede filer

Læs alle artiklerne fra bladet om Putins Rusland
Se alle anmeldelserne fra Noter 204 - også de der ikke blev plads til i bladet
Se alle artikler i Noter om didaktik o.m.a.
Se alle anmeldelserne fra Noter 205 - også de der ikke blev plads til i bladet
Klik på titlen i indholdsfortegnelsen i begyndelsen af dokumentet for at komme direkte til anmeldelsen.
Klik på titlen på anmeldelsen på forsiderne for at komme direkte til den enkelte anmeldelse.
Klik på titlen på anmeldelsen på forsiderne for at komme direkte til den enkelte anmeldelse.
Læs alle artiklerne om "Overgange"
Klik på titlen på anmeldelsen på forsiderne for at komme direkte til den enkelte anmeldelse.
Læs samtlige anmeldelser fra Noter 210
Læs alle artikler om Reformationen
Læs samtlige anmeldelser fra Noter 211
Tema om Vestindien.
Alle anmeldelser fra Noter 213.
Tema om historieundervisning efter reformen.
Alle anmeldelser fra Noter 214.
Alle anmeldelser fra Noter 215.
Alle anmeldelser fra Noter 216.