Number Line - En digital tallinje

Lad eleverne bruge denne app som en digital tallinje, hvorigennem de kan arbejde med at forstå tallenes rækkefølge og placering samt de negative tal.
© Mathlearningcenter.org

Følg linket for derudover at finde et link til en online version af appen, en app til Windows og en tilføjelse til Chrome-browseren.

Hvordan

Denne app er en digital tallinje, hvor man kan indsætte tal, arbejde med regnestykker og meget andet via en række selvforklarende ikoner. Den online version egner sig desuden til arbejdet på interaktive tavler.

Hvorfor

Denne app kan anvendes til at støtte eleverne i arbejdet med at placere naturlige tal, brøker, decimaltal og negative tal  på tallinjen og derigennem lade dem få en forståelse for tallenes rækkefølge og placering.

Hvor

Appen retter sig mod matematikundervisningen i indskolingen.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Tal og algebra
Tal
Fase 1
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Eleven har viden om enkle naturlige tal
Fase 2
Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet
Regnestrategier
Fase 1
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal
4. - 6. klasse
Tal og algebra
Tal
Fase 1
Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer
Eleven har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet
Fase 2
Eleven kan anvende negative hele tal
Eleven har viden om negative hele tal