Nuntii Latini - moderne nyheder på latin

Brug moderne, talt og skrevet latin i undervisningen. En finsk radiostation sender nyheder på latin, og Vatikanets online-avis er skrevet på latin.

Arbejde med nyheder på latin fra den finske YLE-radiostation

Omfang

2 lektioner à 60 min.

Formål

Arbejde med latin i en kontekst, hvor det anvendes som aktivt moderne fremmedsprog. Dels skal eleverne lytte til nyhederne og dermed forstå og oversætte latin som et talt sprog, dels skal de selv producere en tekst til en nyhed, evt. læse den op og dermed arbejde aktivt med sproget.

Øvelsen tager udgangspunkt i den finske radiostation YLE's nyhedsudsendelser på latin. Som et udelukkende skriftligt supplement er desuden angivet Vatikanets online-avis. Også her ses latin i brug som aktivt sprog i en moderne kontekst.

Beskrivelse af YLE's Nuntii Latini

Nuntii Latini - latinske nyheder - udsendes en gang om ugen af den finske radiostation YLE. Programmet har kørt siden 1989 og er dermed det latinsk-sprogede moderne program, som har kørt længst. Der er online-adgang til udsendelserne, som dermed kan anvendes direkte i latin-undervisningen.

På programmets hjemmeside (med online-adgang) findes nyhedsteksten også som skriftlig tekst, der kan printes til eleverne.

den underside, der beskriver selve programmet, findes desuden gloselister til de enkelte (seneste) udsendelser.

Forberedelse

 • Udvælgelse af YLE-nyhedsudsendelse til brug i aktiviteten på undersiden med online-adgang.
 • Husk at finde de tilhørende gloser på undersiden, der beskriver programmet.
 • Husk at hente den skriftlige udgave af udsendelsen på undersiden med online-adgang.
 • Indsamling af dansksproget materiale om den/de pågældende nyhed(er), idet arbejdet med de pågældende nyheder kan støttes ved, at dansk nyhedsmateriale om de samme nyheder udleveres, så eleverne på forhånd kan læse om begivenheden og dermed arbejde ud fra en forforståelse.

Gennemførelse

Del 1: Lyttefærdighed og oversættelse

 1. Forberedelse hjemmefra eller som en indledende del af aktiviteten: Eleverne læser det danske nyhedsmateriale. Evt. kan de også sættes til at kigge på gloselisten fra nyhedsudsendelsen.
 2. I klassen indledes ved i fællesskab at læse og tale om de begivenheder, der indgår i den udsendelse, eleverne skal arbejde med, så forforståelsen er på plads.
 3. Eleverne lytter til udsendelsen i grupper. Som støtte har de programteksten på skrift og gloselisten. Sammen laver de en skriftlig oversættelse af hele eller dele af programmet. Hver gruppe kan evt. oversætte forskellige afsnit af udsendelsen, så hele udsendelsen dækkes. Det er vigtigt, at denne oversættelse er en arbejdsoversættelse. Som en del af øvelsen diskuteres den sprogbrug, der anvendes i oversættelsen, idet eleverne skal prøve at ramme en moderne, nyhedspræget sprogbrug.
 4. Efterfølgende gennemgås oversættelserne i fællesskab, og der samles op på arbejdet.

Del 2: Sprogproduktion

 1. Som en udvidelse af ovenstående øvelse med moderne latin kan eleverne få til opgave selv at skrive en nyhedstekst på latin. Dette kan enten være en moderne nyhed, eller de kan vælge en begivenhed i romersk historie og dække den. Hver gruppe vælger en nyhed/begivenhed og skriver sammen en kort nyhedstekst.
 2. Er der tid, kan de desuden oplæse teksten i form af en lydoptagelse, som spilles for de andre i klassen, mens de på samme tid har teksten foran sig. Inden oplæsningen vil det være en god idé, at grupperne retter deres tekst igennem sammen med læreren, så (de mest alvorlige) fejl er rettet.
 3. Hver udsendelse gennemgås på klassen, og der evalueres i fællesskab.

Opfølgning

Når eleverne næste gang skal oversætte skriftligt fra latin til dansk, genoptages diskussionen om moderne dansk set i forhold til arbejdet med oversættelse af oprindelige romerske tekster. Hvordan rammer man et mundret dansk, og hvor moderne skal man oversætte? Med andre ord: Hvor går balancen mellem at være tekstnær og på samme tid skrive et mundret dansk, når der skal oversættes i latinundervisningen?

Det er desuden oplagt at tale om anvendelsen af latin i moderne tid, fx som universitetets sprog. Desuden kan Vatikanets online-avis inddrages som et andet eksempel på, at latin er blevet anvendt som aktivt sprog helt op til i dag. Et ekstra lille indslag kunne være at bede eleverne oversætte forskellige moderne udtryk og ting til latin.

Supplement: nyheder på latin i online-avisen Ephemeris

Som et supplement til de latinske nyhedsudsendelser fra YLE kan man inddrage Vatikanets online-nyheder. Vatikanets online-avis Ephemeris er et andet eksempel på brugen af latin som aktivt moderne fremmedsprog.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord