Nye digitale undervisningsforløb fra Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet har udviklet en række digitale undervisningsmaterialer, der kan anvendes på tværs af fagene på ungdomsuddannelserne. De giver samtidig adgang til 16 artikler af 16 forskere i et nyt magasin med reformationen som tema.

Folkeuniversitetet markerer reformationsjubilæet med et temablad om reformationen samt en særlig række udgivelser af digitale undervisningsmidler.

Se alle sammen her.

Materialerne retter sig mod landets ungdomsuddannelser, men kan også danne inspiration for lærere i grundskolen.  

Forløbene, der hver er på 3 til 7 sider, er timet til mellem 1 og 4 lektioner. De indeholder tekster. litteraturhenvisninger og arbejdsopgaver og er tilrettelagt, så alle kan bruges både tværfagligt og enkeltfagligt i undervisningen.

Som supplement til undervsiningsmaterialerne finder man desuden en serie videoer, der understøtter læringsindholdet. Enkelt og humoristisk introducerer de reformationen og dens historie for eleverne. For eksempel i den lille animerede film "Reformationen – hvad skete der lige der?", som kan ses herunder. 

 

© Folkeuniversitetet

Folkeuniversitet har gentænkt reformationen med små historiske film til undervisningsbrug.

Forløb målrettet bestemte fag

Introduktionen til reformationen, der består af både film og tekst, kan bruges til alle relevante fag.

Herefter er de digitale forløb inddelt i fem overordnede kategorier inden for fagene historie, dansk, samfundsfag, filosofi, religion og musik: 

  • "Reformationens betydning for verden – dengang og i dag", hvor eleverne bl.a. skal arbejde med reformationens indførsel i Danmark.
  • "Centrale forestillinger i Luthers teologi", der bl.a. handler om kristendommens tre hovedretninger. 
  • "Det protestantiske kirkerum", som bl.a. tager fat på den protestantiske gudstjeneste.  
  • "Salmen som genre", der med en musikvinkel behandler gamle og moderne salmer, samt    
  • "Religiøs satire under reformationen".

 

Bredt magasin med reformationen som tema

Har man bare brug for viden eller kilder til reformationshistorien, er der også hjælp at hente hos Folkeuniversitetet.

I forbindelse med reformationsjubilæet har de udgivet et unikt temamagasin, som er tilgængeligt på Folkeuniversitets site og kan læses – og downloades – her:

Gå direkte til temamagasinet. 

Magasinet har fokus på 16 forskellige sider af reformationen, vinklet af 16 forskere, og gør læseren klog på begivenhedernes hvem, hvad og hvor. 

For eksempel spørger en af forfatterne, om Luther i virkeligheden var en skurk? Og en anden, om bogtrykkerkunsten, som hjalp reformationen på vej, faktisk var verdens første sociale medie?

Billede til reformationstemaet
© Wikimedia Commons

Var Luther helt eller skurk? spørger Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab, i Folkeuniversitetets nye magasin om reformationen.

Emneord