Fag og fagretninger

Her finder du information om fagretninger, grundfag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Derudover er der materiale om grundforløbsprøver, eux og euv, herunder realkompetencevurdering og voksenpædagogik.

Fag og fagretninger

erhvervsuddannelseselev

Fagretninger - eksempler til de fire hovedområder

Skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. En fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder.
Murer

Erhvervsfag

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle kompetencer samt fag om viden, proces og metode. Her finder du overblik over erhvervsfag og link til bilagene i bekendtgørelsen.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Grundfag - eksempler på faglig inspiration til grundfagene

Her finder du eksempler på god praksis og inspiration til undervisningen i grundfagene på erhvervsuddannelserne. De eksemplariske undervisningsforløb understøtter de aktuelle vejledninger og fagbilag, og er videreformidlet af ministeriets fagkonsulenter.
Elever

Uddannelsesspecifikke fag

Beskrivelse af uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del og på hovedforløbet.

Prøver og eksamen

Gul post-it med ordet karakter

Grundforløbsprøven

Informationer om grundforløbsprøven, eksempler på materialer og nationale standarder fra forskellige uddannelser.

Eux Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen

Murerlærling

Erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholdt sidst i maj 2018 informationsmøder om indførelsen af erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt i eux-forløb for henholdsvis det merkantile og det tekniske erhvervsuddannelsesområde. Find information og materialer fra møderne her.
Talentarbejde på Tekniske Skole Silkeborg

Eux - Oversigt over uddannelser og tilhørende eux-modeller

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På den måde opnår eleven både erhvervskompetence og generel studiekompetence. Her finder du oversigt over eux-modeller og hvilke uddannelser og obligatoriske eux-fag, der indgår i modellerne. Merkantil eux-model, Teknisk eux-model A, B, C og D.

Euv Erhvervsuddannelse for voksne

Maler 14.jpg

Euv - Erhvervsuddannelse for voksne

En euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til samme uddannelsesbevis. Forskellen er, at uddannelsesvejen kan være anderledes.

Relaterede filer

En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 1/2 år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på de enkelte uddannelser. Mange uddannelser giver mulighed for at vælge et kortere forløb.

Relaterede links

På uvm.dk får du overblik over over erhvervsuddannelsernes opbygning og valgmuligheder. Læs om hovedområder, fagretninger, grundforløb og hovedforløb. Og se en komplet oversigt over de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Emneord