Nyhedsartikler og den politiske dagsorden

Eksempel på undervisningsforløb i Samfundsfag indenfor området medier og politik i 9. klasse.

Formål

En bunke aviser

Forløbet centrerer sig om, hvordan politiske nyheder skabes på baggrund af bestemte nyhedskriterier og kan være med til at påvirke det politiske beslutningsniveau. Eleverne skaber selv deres politiske nyhedsartikler. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

2 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
Medier og politik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan redegøre for, hvordan medier kan anvendes til politisk deltagelse (vejledende mål)
Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk deltagelse (vejledende mål)