Nymarkskolens forandringsprojekt inspirerer i Wales

Ny Nordisk Skole-institutionen Nymarkskolen i Svendborg samarbejder med en skole fra Wales om Comeniusprojektet ’Food and Wellbeing’. Fokus er at fremme elevernes handlekompetencer inden for både mad, sundhed og trivsel, men for eleverne indgår projektet også i valgfaget ’Du og verden’, som omhandler international forståelse.

’Look at this red cabbage’ – råber Ryan begejstret til sine kammerater medens han spæner over Skiftekærs kålmarker på Tåsinge.  De andre elever har travlt med at følge den selvkørende traktor med efterspændt kålpakkeri, hvor fire medarbejdere er beskæftigede.

Udveksling sætter tingene i perspektiv.

Nymarkskolen i Svendborg havde for nylig besøg af 24 elever fra Tregib skole fra Carmarthenshire i Wales. Besøget var et led i Comeniusprojektet ’Food and Wellbeing’, som de to skoler sammen gennemfører i år. Projektet har fokus på at fremme elevernes handlekompetencer indenfor både mad, sundhed og trivsel. Eleverne fra Svendborg besøgte Wales i marts, og i september var så turen kommet til de walisiske elevers besøg i Svendborg. Sådan beskriver Dorte Ruge fra University College Lillebælt det seneste step omkring LOMA på Nymarkskolen. Hun har fulgt projektet LOMA tæt fra en forskningsbaseret vinkel. 

”Vi oplever at eleverne reflekterer meget over den måde, de lever på og de valg, som de tager i forhold til en sund livsstil. Den forskellighed, der er, giver anledning til meget god snak mellem både eleverne og lærere fra de to lande”, fortæller lærer Rikke Vingaard Thrane.

LOMA

Men det er slet ikke nyt for eleverne på Nymarkskolen at have fokus på madproduktion og lokale råvarer. Nymarkskolen i Svendborg var den første fynske folkeskole, der etablerede en madordning, hvor maden til eleverne blev lavet lokalt i skolens eget produktionskøkken med anvendelse af lokale råvarer. Klasserne deltager på skift i at tilberede det sunde frokostmåltid sammen med de professionelle i køkkenet som en del af den generelle undervisning. Projektet hedder LOMA, hvilket netop står for 'lokal madstrategi'.

"Klasserne deltager i madlavningen for at fremme maddannelse, sundhed, fællesskab og faglig viden. Vi tænker det som en efterskole uden senge", forklarer Nymarkskolens leder Birgit Villebro om tankerne bag udskolingsskolen og LOMA-konceptet.

Udviklingsprojektet LOMA er et koncept for et flerfunktionelt produktionskøkken med kantine og læringsrum, der lokalt kan dække behovet for produktion og indtagelse af sund mad i et ungdomspædagogisk læringsmiljø. 

”Vi får gennem LOMA helt særlige muligheder for at lave meningsfuld og anvendelsesorienteret undervisning i emner som ernæring, motion, fødevareproduktion, energi, bæredygtighed, traditioner samt en række andre aspekter fra undervisningen i såvel humanistiske som naturfaglige fag i skolen”, fortæller Rikke Trane.

Ny Nordisk Skole-netværk og samarbejde med det lokale erhvervsliv

Nymarkskolen er i netværkssamarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium med fokus på:

  • Udvikling af begrebet ungdomspædagogik
  • Udvikling af konkrete undervisningsforløb i og på tværs af fag
  • God overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
  • Fagligt fokus på IT og medier, Inklusion, Innovation, International- og praktisk/musisk dimension.

Etableringen af produktionskøkkenet har ifølge Ulla Dall - projektleder og pædagogisk administrativ konsulent i Svendborg Kommune - medført den ekstra bonus, at det lægger op til nytænkende brobygningsaktiviteter til ungdomsuddannelserne og et innovativt samarbejde med det lokale fødevareerhverv på en måde, der understøtter indsatsen for bæredygtig udvikling og Cittaslow i Svendborg Kommune.