Obligatoriske fag 10.klasse

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del

Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag i 10. klasse. 

Emneord