Oktoberfest - Stationenlernen

Ideer til at arbejde med Oktoberfest
Oktoberfest

Omfang

75 min (5 stationer á 15 min)

Formål

Give eleverne en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i Tyskland i arbejdet med autentiske tysksprogede tekster, herunder filmklip.

Forberedelse

Print arbejdsarkene ud, hvis du ønsker, at eleverne arbejder analogt med øvelserne.

Du kan med fordel bruge et stopur (på din mobiltelefon) til at tage tid.

Hvis klassen er stor, kan man med fordel have den samme station to eller tre gange i lokalet, så der kun er fire elever ved hver station. Ved de stationer, hvor eleverne skal se et filmklip, kan man bede dem bruge deres egne høretelefoner eller placere den station uden for klasselokalet.

Gennemførelse

Eleverne arbejder i såkaldte stationer, hvilket gør det muligt at differentiere undervisningen – også i meget store klasser. Da eleverne sagtens kan løse opgaverne på egen hånd, kan man som lærer nemt gå rundt og hjælpe eleverne på deres respektive niveauer.

Markér for eleverne, hvornår de skal skifte station.

Mange elever vil typisk arbejde lidt hurtigere, fordi der er en deadline på øvelsen.

Opfølgning

Bed eleverne om at søge flere oplysninger om "Oktoberfest" på nettet.

Kreditering

Maren Erhardt, Niels Brock

Galleri (billeder/videoer)

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Beskrivelse af de forskellige stationer, som eleverne skal arbejde i.