Olieforurening

I dette lille forsøg skal eleverne lave en bestsemmelse af olie i jord.
Olieboring

Omfang 

1 modul à 90 minutters varighed.

Formål

Forsøget kan indgå som en del af forløbet om byøkologi.

Eleverne skal bestemme olieudslip fra menneskets aktiviteter, eksempelvis trafik.

Forberedelse

I skal bruge olietestpapir, vand fra en vandpyt og jord fra vejsiden.

Gennemførelse

  1. Hvis det regner, så tag en vandprøve med tilbage til skolen.
  2. Grav lidt jord op langs vejsiden, og tag det med tilbage til skolen.
  3. I skolens laboratorium skal du teste for olie. Fyld et lille bægerglas med 3/4 af prøven fra vnadpytten. Træk et olietestpapir 8-10 gange halvt og og ned i vandet. Papiret ændrer farve, hvis der har været olie i vandet.
  4. Pres olietestpapiret godt imod jorden fra vejsiden i mindst 10 sekunder. Skyl papiret for jord med vand fra en plastflaske med demineraliseret vand. Aflæs resultatet på testpapiret.

Opsamling

Eleverne skal vurdere resultatet i forhold til den lokalitet, de har hentet vand- og jordprøver fra.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her finder du en beskrivelse af forsøget.

Relaterede moduler