Om at arbejde med film i old - tre artikler i Logos 1, 2018

Didaktiske og pædagogiske overvejelser samt redskaber til arbejdet med film.
Skilt til Filmbyen

Læs arbejdsgruppens anbefalinger og overvejelser i forbindelse med at arbejde med film i oldtidskundskab. De tre artikler er offentliggjort i Klassikerforeningens medlemsblad Logos, nr. 1, februar 2018.

Nedenfor finder du et uddrag af artiklen om didaktiske og pædagogiske overvejelser.

______________________________________

Hvorfor film i old?

Uddrag fra deltagernes didaktiske og pædagogiske overvejelser bragt i tidsskriftet "Logos" nr. 1, februar 2018.

2017 læreplanen til oldtidskundskab siger, at faget ”giver dem [eleverne] begreber til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer”. Det vil sige at det er et mål i faget, at eleverne skal reflektere over deres egen kultur, andres kultur og kulturbegrebet i det hele taget.

At filmmediet er en del af unges kultur, er vel næppe en overdrivelse og filmmediet har et sprog vores elever måske forstår bedre end det skrevne ord. Den danske forsker i visuel kommunikation, Helle Meldgaard, siger fx at de unge er ’vanvittigt visuelt orienteret’.

Samtidigt kan vi også tale om en medialisering af vores samfund. Man kan feks med medieforsker Stig Hjarvards ord sige, at ’det aktuelle samfund er gennemsyret af medier’.

Disse forhold i vores samfund afspejler sig i læreplanen på den måde at vores fag – ligesom alle andre fag – skal bidrage til ”elevernes digitale dannelse” og ”It og digitale medier og hjælpemidler inddrages løbende i undervisningen”.

Hvis vi vil have elever til at reelt at forstå og reflektere over deres kultur og andres, er det vores holdning, at vi må starte med at møde dem, hvor de er. Og dermed også møde dem i det medie, som er deres.

Dette understøttes af en anden passage i læreplanen, der siger ‘’Undervisningen tilrettelægges, så den fremmer elevernes faglige nysgerrighed og engagement i forhold til fagets discipliner”. Elever elsker at se film i timerne. Det fænomen kender vi vist alle.

Det betyder jo ikke, at vi skal se eller producere film i alle timer i oldtidskundskab. Vi skal naturligvis stadig læse tekster, men der er jo intet galt i faktisk at forsøge at udnytte det potentiale, der ligger i at eleverne er engagerede i deres undervisning, hvis de får lov til at arbejde i og med et medie de kender.

Vejledningen siger ydermere, at “Der arbejdes i oldtidskundskab med det udvidede tekstbegreb, så også afspillede tekster (lyd- og filmklip) kan indgå som perspektivtekster både i undervisningen og til eksamen.”

Det er jo ikke nyt, at vi kan inddrage film, men de fleste af os bruger typisk film som et supplement til tekstlæsningen. Hvis film skal indgå som en perspektivtekst til eksamen, vil det kræve at vi har klædt vores elever på til den situation ved at have undervist dem mere systematisk i arbejdet med film.

Dette krav ligger naturligvis igen på linje med formuleringer fra andre fags læreplaner, hvorfor vi derfor ikke skal løfte byrden alene i oldtidskundskab. Men oldtidskundskab skal være med sammen med de øvrige humanistiske fag, så faget fremstår tidssvarende og relevant for vores elever.

Filmikoner

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord