Om fagkonsulenten

Præsentation af Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent i Billedkunst, Design og Design og Arkitektur

Kære alle sammen derude på skolerne

Nye læreplaner
Nye vinde blæser i dette skoleår. For jer er det en eller flere nye læreplaner, som I skal læse, forstå, fortolke, forvalte og forvandle til meningsfuld undervisning derude. 

I er lige nu travlt beskæftiget med at være kreative: Gentænker og twister gamle forløb, materialer og aktiviteter og opfinder helt nye. Jeg håber, I kan se, at der er kommet en større frihed og åbenhed i læreplanerne. En frihed til at gøre det på næsten samme måde – eller på en helt ny måde. Den frihed har også en pris. Husk også at lade den komme eksaminator til gode, når I skal ud og være censorer allerede til vinter. Der er så mange gode måder at lave undervisning på i billedkunst og design & arkitektur, der er en million mulige emner. Og mange måder eksamensspørgsmål kunne formuleres på og leve op til læreplanen. Husk det.

  

Om den nye fagkonsulent
For mig er det nye ikke så meget læreplanerne. De var i mine tanker og drømme hele sidste skoleår, hvor vi i læreplansgrupperne prøvede at skrive fagene, så de blev så relevante som mulig for vores elever i deres liv og videre uddannelsesforløb. For mig er det nye jo at være fagkonsulent - Jeres fagkonsulent og Ministeriets fagkonsulent.

Det er en spændende dobbeltrolle, som jeg med sommerfugle i maven kastede mig ud i her i august. Altså en dobbeltrolle, hvor jeg skal forsøge at vejlede og lette jer i jeres arbejde med læreplanerne i klasseværelserne og samtidig repræsentere vores fag i Undervisningsministeriet og vejlede dem i, hvad det vil sige at have billedkunst og design lige nu, og hvorfor vores fag netop giver dagens unge vigtig viden og kundskab i forhold til at kunne begå, danne og uddanne sig i dagens verden.

Det er et stort ansvar, som jeg gerne udgyder hjerteblod for at leve op til. Min motivation er egentlig meget simpel. Det er hverken rampelys, taletid, fame eller glory. Fri mig helst herfor. Det er bare det, at jeg elsker mine fag, og jeg elsker at undervise i mine fag. Gang på gang har jeg oplevet at møde eleverne på dette mærkværdige 3. sted, som er fagene, og kunnet gøre en forskel for dem. Det håber jeg også, at jeg kan være med til at gøre for jer, så I kan gøre det for jeres elever i billedkunst og design. Så, ja, derfor er jeg blevet fagkonsulent.

Det var en masse højtflyvende ord. Nu skal ærmerne smøges op, og jeg skal i gang. Jeg glæder mig til at møde jer, snakke med jer, inspirere og blive inspireret af jer. Helt konkret kan I møde mig ved to lejligheder det kommende halvår.

  

Kursus i den faglige forening december 2017
Den 13. december er jeg til stede og klar til snak om den nye læreplan (og især eksamensspørgsmål, som ligger mange på sinde) ved den faglige forenings kursus på Marselisborg Gymnasium med Martin Bigum, Doris Hostrup, Katrine Busk og Janne Yde på ”Kunstens Veje”. I kommer hjem med undervisningsforløb og -materiale, der er lige til at bruge og i overensstemmelse med læreplanen.

  

FIP-kursus januar 2018
Selv er jeg i fuld gang med at forberede FIP kurserne, som kommer til at ligge i Odense den 18. januar for Billedkunst og 1. februar for Design & arkitektur. Temaet for begge FIP kurser bliver ”Kritik som didaktik”, og også her vil I komme hjem med konkrete undervisningsforløb, materialer og aktiviteter, som er lige til at bruge.

  

God arbejdslyst derude.

Bonnie Bay Andersen              

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord