Om Flipped classroom og videovejledning

Billeder siger ofte mere end ord. Kombinerer man derfor både billeder og ord, så kan det sige utrolig meget. Det er et af flere grundlæggende principper bag "Flipped classroom" eller "Flip teaching".
Flipped classroom

Flipped Classroom

Begrebet "Flipped Classroom" eller "Flip teaching" bygger på en tanke om, at læreren skal have mere tid med eleverne og bruge mindre tid på at forklare. Med videoforklaringer kan læreren således være til stede flere steder på samme tid. Det er et begreb, som er begyndt at gribe om sig. I USA er et af de største eksempler på dette hjemmesiden www.khanacademy.org. Her kan man finde hjælp til matematik, fysik, historie m.fl.

Hvordan:

Inden for faget bliver lektien til næste gang gennemgået via skærmoptagelse eller forskellige faglige områder bliver forklaret. Det kunne være, som eksemplet nedenunder viser, en gennemgang af områder og linjer i og omkring cirklen. Eleverne kan således blot gå i gang med at få forklaret området. Uanset om læreren er optaget, eller om eleven overhovedet er i skole.

Fordele:

Det kan have mange fordele.

  • Eleverne kan fx selv bestemme, hvornår de vil have forklaringen.
  • De kan spole i forklaringen.
  • Læreren kan hjælpe flere elever.

Danske:

I højre side kan du finde flere af de dansksprogede YouTube-kanaler, som du burde komme omkring.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
Eleven har viden om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle fagord og begreber (vejledende mål)
4. - 6. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier (vejledende mål)
Eleven har viden om informationssøgning og vurdering af kilder (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision (vejledende mål)
Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation (vejledende mål)

Relaterede links

Denne hjemmeside har en del videoer til grundskolen. Retter sig hovedsagelig mod mellemtrinnet og udskolingen. Indeholder dog nogle få videoer, som også kunne være relevante i indskolingen. Emnerne er fx brøkregninger (forkorte, forlænge, addition, subtraktion...), ligningsløsning, procentregning m.fl.
Denne hjemmeside har utrolig mange videoer. De retter sig hovedsageligt mod gymnasiet, men rammer også den sidste del af grundskolen. Videoerne er korte og godt forklaret.
Marthin Thun Klausens videoer retter sig hovedsageligt mod programmet GeoGebra. De er korte og godt forklaret. Martin arbejder på Skottegårdsskolen, har lavet e-læringsmoduler til Emu og oversætter GeoGebra til dansk.
Ingeniøren (ing.dk) udlovede i 2011 en konkurrence, som gik på at folk skulle forklare nogle områder i matematik. Vinderne vandt præmier og skulle efterfølgende lave de 37 videoer, som blev lagt tilgængelig på youtube.com. Der er mange forskellige områder til matematik i grundskolen.
En god engelskspoget blog omkring emnet flipped classroom.
Et rigtig godt indlæg om emnet, som er skrevet af Ture Reimer-Mattesen, Pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler, UCL.

Emneord