Om projektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”

Rapporten formidler resultater og erfaringer fra forskningsprojektet “Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler”
Digitale læringsplarforme

Denne rapport formidler resultater og erfaringer fra forskningsprojektet “Anvendelse af
digitale læringsplatforme og læremidler”, som er finansieret af UVM/Styrelsen for It og
Læring, KL og Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med den fællesoffentlige indsats “It i
folkeskolen”. Bag projektet står et konsortium af medarbejdere fra Aalborg Universitet
(AAU), Syddansk Universitet (SDU), Alexandra Instituttet (AI) samt tre
professionshøjskoler: University College Syddanmark (UCS), University College Lillebælt
(UCL), University College Sjælland (UCSJ). Dette projekt er fase 2 af et samlet initiativ i
regi af den fællesoffentlige indsats “It i folkeskolen”. Fase 1 var en undersøgelse foretaget af
EVA i foråret 2016, der kortlagde landets skolers første erfaringer med implementering af
læringsplatformene.