Opbygning af et undersøgelsesorienteret forløb (indskoling) på en læringsplatform

Denne case henvender sig til dig, der er pædagogisk personale, og gerne vil lære, hvordan du kan bruge funktionerne i læringsplatformen til at planlægge undersøgelsesorienteret undervisning.

Formål

yngste_elever.jpg

På Thorstrup skole havde nogle kolleger svært ved at komme i gang med deres læringsplatform. It-vejlederen og et par kolleger besluttede sig for at bygge et kompetenceudviklingsforløb for deres kolleger op i platformen.

Ideen er, at kollegerne på platformen præsenteres for et eksemplarisk forløb, et mulighedernes forløb, der viser hvordan et gennemtænkt og sammenhængende fagligt forløb kan se ud i platformen. Forløbet demonstrerer funktionelt og i forhold til et konkret fagligt forløb, hvad der er af muligheder i platformen, fx for at tilrettelægge skriftlige opgaver, henvise til film og andre multimodale tekster, oprette spørgeskema som man gennem platformen kan hente svar på samt rammesætte elevernes evaluering af deres fund i et undersøgelsesorienteret forløb.

Hovedkonklusioner

Afprøvningen af ideen med at bruge et mulighedernes forløb til kompetenceudvikling af kolleger gik godt. Alle kolleger fik lavet et forløb med anvendelse af mange af de muligheder, de blev præsenteret for, og kollegernes motivation til at arbejde med platformen vurderes til at være større. 

Beskrivelsen af praksis

Forløbet, som dette praksiseksempel handler om, er et forløb til natur-teknologi i 2. klasse. Forløbet viser, hvordan læringsplatformen kan bruges til at planlægge et undersøgelsesorienteret forløb om synssansen.

Der er fire videoer. I den første video kan du se, hvordan hele forløbet ser ud fra elevens perspektiv på den platform lærerne i projektet brugte. De tre andre videoer, viser dig hvordan forløbet er lavet.

Du kan bygge forløbet op fra grunden i din læringsplatform ved at følge videoguiderne. Alle byggeklodserne, som du skal bruge i forløbet, ligger under ressourcer nederst på siden.

Denne video præsenterer forløbet og viser, hvordan det tager sig ud fra elevens perspektiv:

I denne video kan du se, hvordan du kan oprette forløbet og opstille mål:

I denne video kan du se, hvordan du laver kapitel 1 i forløbet med kapitel, tekstfelt, billede samt et spørgeskema til opsamling af elevernes første møde med synsbedragene:

I denne video kan du se, hvordan du laver kapitel 2 i forløbet med en skriftlig opgave, deling af en præsentation som eleverne selv skal arbejde i, indsætning af video samt oprettelse af elevrefleksion:

Opmærksomhedspunkter / refleksionsspørgsmål

Jo bedre du kender mulighederne og funktionerne i platformen, des bedre kan du tilrettelægge dine forløb på platformen, så de passer med dit læringssyn og dine didaktiske intentioner og så de passer til dine elevers forudsætninger.

I materialet ser du hvordan funktionerne i platformen kan bruges i forhold til et konkret fagligt forløb, så du ikke kun fokuserer på det tekniske, funktionerne i platformen, men også det faglige og didaktiske.

At sætte et forløb som dette op som forberedelse til din daglige undervisning er for tidskrævende. Omvendt kan din deling af få, gode forløb være en ressource for andre lærere, ligesom at du kan bruge deres forløb ved at tilpasse dem til din klasse.   

Baggrund og kontaktinformationer:

Eksemplet er udarbejdet af Stig Toke Gissel som led i projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler (It i folkeskolen, der er et samarbejde mellem UVM, KL og Digitaliseringsstyrelsen). Kontakt: sttg@ucl.dk

Kreditering:
Udarbejdet af Læremiddel.dk i samarbejde med lærere fra Thorstrup skole og Styregruppen for It i Folkeskolen.