Opgaver til de 120 hyppigste ord

Træn de 120 hyppigste ord med sjove opgaver.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan læse og skrive ord fra gruppen med de 120 hyppigste ord.

Undervisningsaktivitet

Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere gennem mange læse- og skriveopgaver. 

Opgaverne er vedlagt som skema og opgaveark .

I skemaet (pdf) er hvert ord angivet med et symbol.

I opgavearket (pdf) skal eleverne:

  • Finde ordet ud fra symbolet og skrive små sætninger.
  • Læse små sætninger og finde symbolerne på skemaet.
  • Selv finde på sætninger og lave opgaver.

 

 

Hvad gør læreren?

Vedlagte skema og opgaveark printes og udleveres til eleverne.

På tavlen gennemgås, hvordan eleverrne skal bruge skemaet. Fx at rød prik og sol skal læses som ordet jeg.

Hvad gør eleverne

Eleverne løser opgaverne ved hjælp af de udleverede ark. 

De skal:

  • Finde ordet ud fra symbolet og skrive små sætninger.
  • Læse små sætninger og finde symbolerne på skemaet.
  • Selv finde på sætninger og lave opgaver.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan læse og skrive ord fra gruppen med de 120 hyppigste ord.

Tegn på læring

Niveau 1Eleverne finder og læser ordene korrekt.

Niveau 2: Eleven siger sætninger, hvor ordene indgår.

Niveau 3: Eleven skriver ordene korrekt i små sætninger.

 

 

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Denne aktivitet er beskrevet ud fra et materiale udarbejdet af Rikke Gotfredsen.

 

Andre aktiviteter med de 120 hyppigste ord

120 ord
© Lise Thomsen

De 120 hyppigste ord på Smartboard

At kunne læse de 120 hyppigste ord letter læseprocessen. I denne aktivitet gælder det om hurtigt at kunne læse ordene på tavlen.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
1. - 2. klasse
Læsning (obligatorisk)
Afkodning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)
Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)
Fremstilling (obligatorisk)
Korrektur (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)
Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)