Opgavetyper i skriftlig samfundsfag

Specificering af krav til opgavetyper. Både for elever, der følger 2017-læreplan og 2013-læreplanen.

Leveret af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag. 

Opgavetyper - 2017-læreplan 

Opgavetyper i skriftlig samfundsfag efter ny læreplan og tilhørende vejledning (pdf)

Gælder for de nuværende 1.g’ere, der går til prøve i 2020 og for efterfølgende prøver.

Dokumentent er en gennemgang af kravene til de seks opgavetyper er skrevet som en vejledning til eleverne: Hvad man skal gøre, og hvad der kræves i de seks opgavetyper:

 1. Hvad kan der udledes
 2. Opstil hypoteser
 3. Undersøg
 4. Sammenlign
 5. Diskutér
 6. Skriv et notat

 

Opgavetyper - 2013-læreplan

Opgavetyper i skriftlig samfundsfag efter gammel læreplan og tilhørende vejledning (pdf)

Gælder for elever på gammel læreplan, dvs. elever der går til skriftlig prøve i samfundsfag i 2018 og 2019.

 1. Argumentér
 2. Hvad kan der udledes 
 3. Opstil hypoteser
 4. Opstil en model
 5. Undersøg
 6. Sammenlign
 7. Diskutér
 8. Skriv et notat

 

Emneord