Oplæg og opsamling med tidslinjer

Lav tidslinjer med dine elever om periode og/eller teknologi.
tikitoki.jpg
© Michael Hjardgaard Andresen

Omfang: 60-120 minutter

Formål

Opsamling af periode og teknologi: Sociale Medier, Smartphones, Internet of Things... 

Forberedelse

Afprøv og udvælg ét online redskab til at lave tidslinjer. - Se nederst/under relaterede links. 

Inddel eleverne i grupper, der hver skal lave oplæg og tidslinje om delperiode, hændelse... 

Ved store hold og/eller små emner kan man dele klassen i to, så der laves to sæt oplæg per emne/periode...   

Gennemførelse

Giv instruktioner i opgaven: hvor meget skal med i et oplæg og hvor detaljeret skal tidslinjen være.

Introducer det valgte redskab ved at vise, hvordan tidslinjer oprettes, elementer indsættes m.v. 

Eleverne arbejder med at udvikle oplæg og tidslinje. Til sidst afleverer de tidslinjen via et fælles redskab, så den er tilgængelig for alle. 

Oplæg i klasse eller matrixgrupper alt efter gruppe og holdstørrelse.

Opfølgning

Tidslinjerne kan bruges før eksamen til repetition.

Redskaber

Tiki-Toki.com

Tidslinjer med lyd og youtube-videoer og mulighed for 2 eller 3 sideløbende tematiske linjer. - Se eks  flg. tidslinje om Tower of London. Se introduktion i video nederst.

TimeGlider.com

Tidslinje med events, hvor der kan indsættes youetubevideoer og billeder. 3 gratis tidslinjer per bruger. 

TimeToast.com

Enkee tidslinjer med events - mulighed for uploads og visning af billeder. - Kun én gratis tidslinje per bruger.  

Time.graphics

Kun tidslinjer i tekst, men man er hurtigt igang: opret og indsæt hændelser og/eller perioder!

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Flotte og overskurlige tidslinjer med mulighed for tekst, lyd og youtube-videoer samt visning i både 2d og 3d. Spændende muligheder for 2 eller 3 sideløbende tematiske linjer. - Kræver registrering og der er kun én gratis tidslinje per bruger!
Introduktion til tiki-toki på skoletube.
Tidslinje med events, hvor der kan indsættes youetubevideoer og billeder. 3 gratis tidslinjer per bruger.
Enkle tidslinjer med events - mulighed for uploads og visning af billeder. - Kun én gratis tidslinje per bruger.
Kun tidslinjer i tekst, men man er hurtigt igang: opret og indsæt hændelser og/eller perioder!