Ordblindhed i grundskolen - Forældre

Forældre har et engagement i deres barns læring, og de vil gerne bidrage til, at læringen går så godt som muligt.
Far og datter kigger på computerskærm

I skole-hjem-samarbejdet kan forældre bidrage med at etablere nogle gode rutiner for eleven, og de kan bidrage med ressourcer i form af et sprog- og skriftsprogsstimulerende miljø.

Afhængigt af både elevens og forældrenes forudsætninger kan der være et behov for en mere eller mindre tæt kontakt med skolen, og det kan være godt at sætte denne kontakt i system.

 

Dine nøglebidrag som forælder:

  • At samarbejde med skolen og barnets lærere og have klare forventninger til barnets skoleforløb.
  • At være advokat i forhold til mistanke om ordblindhed.
  • At lade barnet vise, hvad det kan og har lært.
  • At være en rollemodel, der også læser. Det er knapt så vigtigt, hvad man læser, som at man læser.
  • At støtte og opmuntre barnet, så det føler sig værdsat og inkluderet på trods af dårlige oplevelser i skolen.
  • At kende til skolens og hjemmets rettigheder og pligter.
  • At have forventninger til barnets uddannelse og/eller erhverv.

 

Få mere viden

Andreasen, K. & Jandorf, B. D. (2013). Ordblindhed – en håndbog til forældre. Special-pædagogisk Forlag.

Hultquist, A. M. (2015). Skal jeg fortælle dig om ordblindhed? Dansk Psykologisk Forlag.

 

Gode råd til forældre

4 voksne i samtale

Advokat for barnet

I vil blive meget involveret i barnets skolegang – forbered jer på et intensivt samarbejde med skolen.
Forældre læser med deres barn

Samarbejdet med skolen

Det er en god idé at bede om, at der i samarbejde mellem jer, jeres barn og skolen udarbejdes en handleplan, som løbende revideres.
Knust grøn kop

Hvis det alligevel går galt

Det kan ske, at I på trods af jeres samarbejdsvilje og åbenhed føler, at I som forældre bliver mødt med lukkethed og mangel på forståelse.

Emneord