Ordsprog

Hvad er et ordsprog? Hvad er forskellen på ordsprog og talemåder? Læs om hvordan ordsprogene er opstået, og hvilken rolle de spiller i sproget i dag. Se top ti over de mest almindelige ordsprog og svar på quizspørgsmål.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kender betydningen af de ti mest kendte ordsprog og kan forklare forskellen på et ordsprog og en talemåde 

Undervisningsaktivitet

talebobler

Eleverne lærer, hvad der kendetegner et ordsprog, og hvordan det adskiller sig fra en talemåde. Nogle ordsprog kan være svære at gennemskue, fordi de refererer til ældre begreber, som børn og unge i dag ikke nødvendigvis kender. I aktiviteten læser eleverne historien bag udvalgte ordsprog, og de lærer at forstå, hvad ordsprogene betyder.

Find temaet Ordsprog Sproget.dk 

Hvad gør læreren?

Læreren finder temaet Ordsprog på Sproget.dk . 

Læreren læser forsiden af temaet sammen med eleverne og beder dem komme med bud på, hvad de ti kendte ordsprog betyder. Det kan fx ske gennem Cooperative Learning strukturen Par-sammenligning:

  1. Læreren læser et af ordsprogene højt for klassen
  2. Eleverne diskuterer betydningen af ordsproget med skulderpartneren
  3. Makkerparret sammenligner deres svar med et andet makkerpars
  4. De to makkerpar bliver enige deres fælles bud på ordsprogets betydning
  5. Fælles opsamling

Læreren gennemgår dernæst de enkelte sider om ordsprog med klassen og lader eleverne svare på quizzen:

  • Hvad er et ordsprog?
  • Nye ordsprog
  • Historien bag ordsprogene
  • Talemåder og andre faste vendinger

Hvad gør eleverne?

Eleverne kommer med bud på, hvad de ti kendte ordsprog betyder.

Eleverne deltager i læsningen af artiklen om ordsprog og svarer på quizspørgsmålene.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kender betydningen af de ti mest kendte ord- sprog og kan forklare forskellen på et ordsprog og en talemåde.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven nævner konkrete eksempler på ordsprog eller talemåder og kommer med bud på, hvad de betyder.

Niveau 2

Eleven beskriver forskellen på et ordsprog og en talemåde og kategoriserer et antal faste vendinger som hhv. ordsprog og talemåde. Eleven kommer med bud på, hvad ordsprogene og talemåderne betyder.

Niveau 3

Eleven beskriver forskellen på et ordsprog og en talemåde og kategoriserer et antal faste vendinger som hhv. ordsprog og talemåde. Eleven forklarer ordsprogene og talemådernes korrekte betydning - og finder evt. på flere ordsprog og talemåder der betyder det samme. 

Evaluering

Ved aktivitetens afslutning kan læreren udlevere 1 post-it note til alle elever. Eleverne skriver hver 3 ting, som de ved nu, og som de ikke vidste før aktiviteten.  Noten afleveres til læreren, som herved får indblik i, hvad eleverne lærte undervejs.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
5. - 6. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Sprog og kultur (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer (vejledende mål)
Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed (vejledende mål)
Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan trække tråde fra et sprog til et andet (vejledende mål)
Eleven har viden om sprogets historie og sprogfamilier (vejledende mål)
7. - 9. klasse
Kommunikation (obligatorisk)
Sprog og kultur (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer (vejledende mål)
Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer (vejledende mål)
Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer (vejledende mål)
Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner (vejledende mål)

Relaterede links

Tema om ordsprog