Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.
organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet

Materialets fokus

Materialet har fokus på fem temaer i arbejdet med god organisering:

  1. Organisering af pædagogiske aktiviteter
  2. Organisering af det pædagogiske personale
  3. Brug af fysiske rammer
  4. Dialog med forældre
  5. Samarbejde med det omkringliggende samfund

De fem temaer er en inspiration til refleksionen over det pædagogiske læringsmiljø i det enkelte dagtilbud. I kan læse mere om hvert af de fem temaer i inspirationsarkene nedenfor.

Materialets indhold

  • Film (introduktion til arbejdet)
  • Inspirationsark (ideer til organisering af pædagogiske læringsmiljøer inden for de fem temaer)
  • Procesark (analyse- og refleksionsredskab)

Materialet kan anvendes i sin helhed eller som enkeltdele.

Film

Bag om materialet

Organisering af et godt læringsmiljø er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2016. Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Udvalget for god organisering af læringsmiljøer.

Emneord