På Spor af Kunst & Ord

I dette idekatalog fra Børnekulturhuset i Aarhus kan I finde inspiration til arbejdet med æstetiske læreprocesser i jeres dagtilbud.
På Spor af Kunst og Ord Forside
© Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

Æstetiske læreprocesser

Kataloget indeholder artikler og æste­tiske læreprocesser, som kan danne afsæt for arbejdet med kunst og æstetik i jeres dagtilbud. I kan bruge dem til at understøtte, at det enkelte barn får oplevelser med lokalsamfundets kunst og kultur på et opsøgende, reflekterende, selvstændigt og krea­tivt niveau.

Det særlige ved æste­tiske læreprocesser er, at når vi udtrykker os æstetisk gennem fx billedkunst, går vi igennem en fortolknings­proces. Vi reflekterer, sorterer og skaber mening i vores indtryk i fællesskab med andre og udveksler ideer og synspunkter.

Materialets indhold

På Spor af Kunst & Ord er opdelt i tre dele:

  • Syv artikler, hvor I bl.a. kan læse om sprog og kunst og om æstetiske læreprocesser
  • Beskrivelser af fem kunstnerworkshops
  • Idekatalog med 34 bud på æstetiske læreprocesser inden for temaerne Natur, Kroppen og Farver.

Bag om materialet

Inspirationsmaterialet På Spor af Kunst & Ord er udarbejdet af Børnekulturhuset, Aarhus Kommune, 2018 på baggrund af erfaringer fra et projekt af samme navn. Projektets afsæt er afprøvningen af et nyt partnerskab mellem en kulturinstitution og et dagtilbud i Aarhus Kommune.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagerne i projektet var Dagtilbud Sødalen (herunder primært Børnehuset Klods Hans, som er en del af dette dagtilbud), ARoS – Aarhus Kunstmuseum og Børnekulturhuset i Aarhus.

Emneord