Pædagogisk ledelse

Det er ledelsens ansvar, at den pædagogiske læreplan udarbejdes, og at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne af dagtilbudsloven. Ledelsen er også ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan.
Pædagogisk ledelse
© Kamilla Bryndum

Pædagogiske læringsmiljøer

Etableringen af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud forudsætter, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse får de bedste betingelser.

Ledelsen er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evaluerende pædagogisk praksis

Ledelsen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Det er også ledelsens ansvar at sikre, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Ledelsen skal sikre, at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse af samt evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Arbejdet tilrettelægges lokalt, så det giver mening i dagligdagen for både forældrebestyrelse og det pædagogiske personale.

Den konkrete evaluering af den pædagogiske læreplan foretages af ledelse og personale, men forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af evalueringen.

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af publikationerne, kan I bestille dem hos Rosendahls Boghandel. Publikationerne er gratis  dog betaler I selv for pakning og fragt.

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Ministeriets øvrige udgivelser

Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.
Fremtidens dagtilbud manchet
© Børne- og Socialministeriet

Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud blev igangsat i 2013 af Børne- og Socialministeriet. Formålet var at udvikle og afprøve indsatser og redskaber i pædagogisk praksis, der kan bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. På denne side kan I finde materialerne til programmet og de rapporter, der udkom efterfølgende på baggrund af følgeforskningen.
Forside til inspirationskatalog
© Børne- og Socialministeriet

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Dette materiale henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning. Processen med at udvikle dokumentationspraksis kan hermed blive samskabende og meningsfuld.
Guide til tidlig opsporing
© Socialstyrelsen

Model for tidlig opsporing

Opsporing af børn i udsatte positioner har afgørende betydning i det tidligt forebyggende arbejde. Her kan I læse om Opsporingsmodellen, som er udviklet for at opkvalificere den tidlige opsporing og indsats over for børn i udsatte positioner.
Forside Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan
© Danmarks Evalueringsinstitut

Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Evalueringen viser, hvordan og i hvilket omfang dagtilbud i dag arbejder med otte centrale temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan – før arbejdet med realiseringen af læreplanen for alvor går i gang. Evalueringen henvender sig til pædagogisk ledelse og forvaltning.

Inspiration

Film

Når ledelse når børnene

Bag den pædagogiske praksis med børnene ligger ledelsens systematiske arbejde. Det er af hovedtankerne i denne film.
Film

Tværfagligt samarbejde

Børn i udsatte positioner er en fælles opgave, hvor flere fagligheder skal samarbejde for at sikre en rettidig indsats. Denne film henvender sig bl.a. til pædagogiske ledere og viser eksempler på tværfagligt samarbejde, der fungerer.

Viden og forskning

Forside Værd at vide om underretninger
© FOA

Værd at vide om underretninger

Som ansatte i dagtilbud har I skærpet underretningspligt. Det betyder, at I hver især har en personlig forpligtelse til at handle på bekymring og tegn på mistrivsel hos børn. Denne guide er en håndsrækning til jer, der skal underrette.
Vidensportalen
© Socialstyrelsen

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalens målgruppe på dagtilbudsområdet er de fagpersoner, som træffer beslutninger om, tilrettelægger og arbejder med indsatser for børn i udsatte positioner.
Vidensstrømme på dagtilbudsområdet beskåret
© DEA

Vidensstrømme på dagtilbudsområdet

Tænketanken DEA giver i denne rapport en række anbefalinger til, hvordan dagtilbud i højere grad kan arbejde vidensinformeret. Anbefalingerne henvender sig til forvaltninger, dagtilbud, forskningsmiljøer, politikere og embedsmænd.
Podcast symbol

Stærke relationer styrker pædagogisk viden

I denne podcast kan I møde forsker Maja Plum, den integrerede institution Solsikken og høre om forskningsprojektet "Pædagogisk viden – mellem pædagoger".
Forskningsinspireret pædagogisk praksis
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Forskningsinspireret pædagogisk praksis

Hvis I som ledelse ønsker at fremme en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i jeres dagtilbud, kan I finde inspiration i dette materiale.
Forside til temahæftet Faglig ledelse
© Danmarks Evalueringsinstitut

Faglig ledelse

Dette materiale henvender sig til pædagogiske ledere. Her kan I finde inspiration til jeres ledelsesopgave med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Redskaber

Tegn på læring II
© Danmarks Evalueringsinstitut

Tegn på læring II

Tegn på læring II kan hjælpe jer med at foretage systematiske evalueringer af den pædagogiske praksis i jeres dagtilbud. Materialet henvender sig til både ledelse og pædagogisk personale.

Emneord