Pædagogisk og faglig inspiration

Her finder du inspiration til reformens centrale områder, herunder helhedsorientering, motion og bevægelse, it i undervisningen, talent og erhvervsrettet uddannelsesmiljø.

Didaktik og læring

Elever

Helhedsorientering

Hjælp og inspiration til arbejdet med helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Værktøjer, hæfter, video og anden inspiration til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret undervisning.
Mediegrafiker

Differentiering og progressiv læring

Inspiration og viden om differentiering. Her finder du publikationer og inspirationsmaterialer om udvikling af modeller og metoder til differentiering.
Den sproglige dimension

Den sproglige dimension

Dette værkøj kan give faglærerne viden, teknikker og metoder til at arbejde med det mundtlige og skriftlige sprog, både førfagligt sprog, fagsproget og den sproglige formidling i undervisningen.
Unge
© Ulrik Jantzen

Motivationspædagogik

Viden og inspiration til arbejdet med motivationspædagogik på erhvervsuddannelserne.

Øvrig inspiration

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais

Uddannelsesmiljø

Et erhvervsrettet uddannelsesmiljø er et undervisnings- og læringsmiljø, der fremmer elevers trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et miljø, der understøtter udvikling af erhvervsfaglig identitet og afklaring af uddannelsesvalg.
Motion

Motion og bevægelse

Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbene, så det indeholder motion og bevægelse. Her finder du film og eksempler fra tidligere FoU projekter om motion og bevægelse.
Motion og bevægelse
© Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

Pædagogisk it

Strategien for den digitale erhvervsuddannelse, inspirationskatalog og bud på konkrete it-værktøjer til undervisningen på erhvervsuddannelserne.
Elev

Talentspor og andre tilvalgsmuligheder

Eleverne skal have mulighed for at vælge uddannelsesmæssige udfordringer på et højere niveau end det, der er fastlagt for de ordinære uddannelser. Her finder du foldere og materiale om talentudvikling og talentspor på erhvervsuddannelserne til skoler, virksomheder og elever.

Relaterede filer

Beskrivelsen af principperne og eksemplerne er ment som inspiration, og kan anvendes som retningsgivende, når undervisningen skal planlægges.
Notat med omtale og sammenfatning af forskning på erhvervsuddannelsesområdet januar 2013 – februar 2016.