Pædagogisk vejledning

CFU’s pædagogiske fagkonsulenter står til rådighed for lærergrupper og fagudvalg med vejledning om læremidler og undervisning

På alle landets CFU’er er samlet korps af pædagogiske fagkonsulenter. Konsulenterne vejleder og rådgiver undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om valg og brug af læremidler.

Inspiration og opgradering

Konsulenterne fungerer som sparringpartnere og inspiratorer i didaktiske og metodiske spørgsmål inden for fagene og rådgiver gerne forud for indkøb af nye materialer på skolerne. Konsulenterne udarbejder også kursusudbud og andre initiativer til og for skolerne. 

814301_.jpg

Kontakt de pædagogiske konsulenter på dit lokale CFU.

Find det via kortet

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png