Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om, hvad det pædagogiske læringscenter er, og hvad der kendetegner det. 

Du kan læse om lovgrundlaget og bekendtgørelsen for pædagogiske læringscentre, og du kan finde eksempler på praksis.Der er eksempler på, hvordan kommuner og skoler anvender det pædagogiske læringscenter som en udviklingsfunktion.

Du kan finde inspiration til centrale overvejelser i relation til organiseringen af læringscentret, herunder fx om kombibiblioteker. 

Du kan finde en liste over nogle oplagte samarbejdspartnere for det pædagogiske læringscentre samt links til en række gratis digitale værktøjer.

På siden finder du også en række artikler og forskningsrapporter med relation til området. 

Du kan finde en samlet, printvenlig udgave af vejlednings- og inspirationsmaterialet i højre kolonne under relaterede filer.

Lovgivning og og rammer (7)

Hvad er det pædagogiske læringscenter?

Det pædagogiske læringscenter
Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel relationer og ressourcer som fag og funktioner.

Funktioner og organisering

Det pædagogiske læringscenter
Det pædagogiske læringscenter skal på baggrund af Fælles Mål understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig:

Vis alle Vis færre

Eksempler på praksis (9)

Vejledning og videndeling

Tablet og hænder
Hvorledes det pædagogiske læringscenter med det digitale værktøj projektapp.dk kan understøtte vejledning og videndeling.

Læreprocesser og arbejdsformer

kommunikation.jpg
Et konstrueret eksempel på, hvorledes aktionslæringsforløb med fokus på it og mediers anvendelse i natur/teknologi kan udvikle praksis og læring.

Læringsressourcer

Det pædagogiske læringscenter
På Uglegårdsskolen, Solrød Kommune, har det pædagogiske læringscenter i samarbejde med skoleledelsen besluttet at gøre en aktiv indsats for at støtte brugen af digitale læremidler i undervisningen.

Tekster, modaliteter og genrer

Det pædagogiske læringscenter
Et konstrueret eksempel på det pædagogiske læringscenters vejledningsrolle i forbindelse med arbejdet med multimodale tekster.

VIS-projektrapport

VIS - projektrapport
© VIS-projektet
Projekt VIS er et projekt om faglig læsning, som er finansieret af UVM og DLF i fællesskab.

Kulturformidling

Det pædagogiske læringscenter
Det pædagogiske læringscenter har en central kulturformidlende funktion.

Vis alle Vis færre

Viden og forskning (1)

Hvad siger forskning (PLC)

Det pædagogiske læringscenter
En samling af rapporter og forskningsprojekter med relevans for udvikling af det pædagogiske læringscenter.

Værktøjer og materialer (2)

It i undervisningen

Elever arbejder med computere
Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.

Vis alle Vis færre

Del af pakke

Relaterede filer