PBL - Problembaseret Læring i praksis

Inspiration til, hvordan problembaseret læring kan implementeres i den daglige undervisning i de merkantile fag på HHX. Praktiske eksempler på PBL forløb.

Om materialet

I forbindelse med gymnasiereformen stilles der nye krav til de  didaktiske principper i undervisningen. I planlægningen skal der være mere fokus på induktive arbejdsformer, hvor  virkelighedsnær og problembaseret undervisningsprincipper skal være, med til at styrke elevernes nysgerrighed, selvstændighed og studiekompetencer, samt styrke deres kreative og innovative evner.

Én måde at få implementeret disse krav i undervisningen, kan være at anvende den problemorienterede tilgang. 

Kreditering 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med et FoU-projekt om undersøgelsesbaseret undervisning 2018.

Udarbejdet af Gitte Hoff Møller, Carina Sørensen, Thomas Koldig og Henriette Andersen

Profilfagene på HHX spiller en vigtig rolle i arbejdet med de nye tiltag i reformen. 

Med støtte fra Undervisningsministeriets udviklingsmidler udviklede de 3 faglige pædagogiske foreninger (DRØF, FLIØ og Erhvervsretslærerforeningen) i samarbejde med fagkonsulenterne i afsætning, virksomhedsøkonomi,
international økonomi og erhvervsjura derfor et kursus om undersøgelsesbaseret undervisning og
reformens nye indsatsområder.

Læs mere Vis mindre

Eksempler på PBL i fagene

Emneord